Φάση Σεναρίου

Ευέλικτη Ζώνη (Δημοτικό)

Τα τρενάκια της Ελλάδας

3 ώρες

Όταν κοιτάζω απο ψηλά....

45λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fyllo_ergasias_2a.pdf fyllo_ergasias_2v.pdf

Κάθε ομάδα μαθητών αναλαμβάνει να ασχοληθεί με ένα από τα δύο τρενάκια. Οι μαθητές καλούνται να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες που τους παρέχονται από το λογισμικό Google Earth. Το φύλλο εργασίας που διανέμεται στους μαθητές χωρίζεται σε δύο μέρη.

Στο πρώτο μέρος (Φύλλο Εργασίας 2α)  αφιερώνεται λίγος χρόνος στην εξοικείωση των μαθητών με τον τρόπο πλοήγησης στο περιβάλλον του λογισμικού και τους ζητείται να εντοπίσουν και να μεταφερθούν σε συγκεκριμένη περιοχή (το Διακοπτό ή το Πήλιο).  

Στο δεύτερο μέρος οι μαθητές καλούνται να υλοποιήσουν τον βασικό στόχο της δραστηριότητας, τη μέτρηση της απόστασης που διανύει ο Οδοντωτός ή το τρενάκι του Πηλίου, αξιοποιώντας και τις δυο δυνατότητες που παρέχονται από το πρόγραμμα (σε ευθεία γραμμή και με τη δημιουργία διαδρομής). Το Φύλλο Εργασίας 2β παρέχει τις οδηγίες που χρειάζονται. Όταν ολοκληρώσουν τις μετρήσεις τους παρουσιάζουν τα αποτελέσματα τους στην ολομέλεια της τάξης και συζητούν τους λόγους που παρουσιάζονται αποκλίσεις/ διαφοροποιήσεις.


Δημιουργός Σεναρίου: ΑΙΜΙΛΙΑ ΜΙΧΑΛΟΥ (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Τα τρενάκια της Ελλάδας» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
2473