Φάση Σεναρίου

Οικονομικές Επιστήμες (Γενικό Λύκειο)

Κρατική παρέμβαση στην αγορά – Επιβολή ανώτατων τιμών

3 ώρες

Αξιολόγηση - Ανακεφαλαίωση

15λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fyllo_efarmogis_2.doc

  Α. Η αξιολόγηση περιλαμβάνει ασκήσεις σωστού - λάθους, πολλαπλών επιλογών και συμπλήρωσης κενών, κλιμακούμενης δυσκολίας, τις οποίες θα απαντήσουν οι μαθητές ατομικά. Θα ακολουθήσει συζήτηση στην ολομέλεια πάνω στις λανθασμένες απαντήσεις.

Επίσης θα δοθεί φύλλο εργασίας για εξάσκηση στο σπίτι.

Β. Η σύνοψη του μαθήματος και των νέων γνώσεων που αποκτήθηκαν, πραγματοποιείται με ένα animation.  


Ερωτήσεις Σωστού - Λάθους


Κάρτες ερωτήσεων


Σκέψου γιατί συμβαίνει αυτό.

Ερωτήσεις μοναδικής επιλογής.

Σε κάθε ερώτηση αντιστοιχεί μόνο μια σωστή απάντηση.

Ανακεφαλαίωση

Να παρακολουθήσετε το video που ακολουθεί και να απαντήσετε στις ερωτήσεις του.

Δημιουργός Σεναρίου: ΑΝΝΑ ΜΑΤΣΙΩΡΗ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΜΥΛΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΜΥΛΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Κρατική παρέμβαση στην αγορά – Επιβολή ανώτατων τιμών» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
2627