Φάση Σεναρίου

Λατινικά (Γενικό Λύκειο)

O Iulius Caesar περιγράφει τα ήθη των Γερμανών

3 ώρες

Γλωσσική εξομάλυνση-επεξεργασία.

45λεπτά
Φύλλα Εργασίας
iulius_caesar_b_fasi.doc

Στόχος της παρούσας φάσης είναι η γλωσσική επεξεργασία του κειμένου, μέσω της οποίας οι μαθητές αφενός θα κατανοήσουν καλύτερα το περιεχόμενο της ενότητας XV και αφετέρου θα αντιληφθούν πως η γλώσσα- στην προκειμένη περίπτωση η λατινική- είναι ένας ζων οργανισμός. Θα κατανοήσουν, δηλαδή, πως είναι υπαρκτές οι επιδράσεις της λατινικής στις σύγχρονες ευρωπαϊκές γλώσσες, ακόμη και στη νέα ελληνική.

       Και κατά τη φάση αυτή, η μέθοδος διδασκαλίας είναι η ομαδοσυνεργατική και στόχος είναι η όλο και μεγαλύτερη ενεργή συμμετοχή των μαθητών. Για να αντιληφθούν οι μαθητές την ετυμολογική συγγένεια λέξεων της λατινικής και των ευρωπαϊκών γλωσσών είναι απαραίτητη η χρήση λεξικών. Ξενόγλωσσα λεξικά είναι αρκετά διαθέσιμα μέσω του διαδικτύου και οι μαθητές καλούνται να αυτενεργήσουν και να αναζητήσουν διαδικτυακά μερικά από αυτά. Ενδεικτικά, μπορούν να επισκεφθούν για την αναζήτησή τους την ιστοσελίδα www. askoxford.com/dictionaries. Για την εύρεση λέξεων ετυμολογικά συγγενών της λατινικής και της νέας ελληνικής, προτείνεται στους μαθητές η ιστοσελίδα της Πύλης για την Ελληνική Γλώσσα. Εκεί, τοποθετώντας λέξεις ή συλλαβές με λατινική προέλευση στη μηχανή αναζήτησης, θα αντιληφθούν την επίδραση της λατινικής γλώσσας, ακόμα και στη νεοελληνική.

       Στη συνέχεια, αξιοποιώντας οι ομάδες των μαθητών τις δυνατότητες που προσφέρουν οι ΤΠΕ, μπορούν να δημιουργήσουν έναν ή και περισσότερους εννοιολογικούς χάρτες, για να δείξουν την επίδραση της λατινικής σε διάφορες ευρωπαϊκές γλώσσες. Η επιλογή των εννοιολογικών χαρτών γίνεται, διότι η εικονιστική μάθηση και η οπτικοποίηση εννοιών μπορεί να συμβάλει στην καλύτερη κατανόηση ιδεών και πληροφοριών από την πλευρά των μαθητών.

     Τέλος, οι μαθητές, αντιγράφοντας από την ιστοσελίδα του ψηφιακού σχολείου (dschool.edu.gr) κάποιες περιόδους ή τμήμα του υπό εξέταση κειμένου σε ένα αρχείο Word,  μπορούν να προβούν σε μία συντακτική ανάλυση ή απόδοση της ερμηνείας των όρων των περιόδων που επέλεξαν. Η επιλογή των περιόδων του κειμένου για την κειμενογλωσσική ανάλυση  μπορεί να γίνει σε συνεννόηση με τον εκπαιδευτικό της τάξης. Ας επισημανθεί ότι οι μαθητές μπορούν, σε αυτό το σημείο, να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες του επεξεργαστή κειμένου και να χρησιμοποιήσουν διαφορετικό χρώμα γραμματοσειράς για την απόδοση της ερμηνείας των λέξεων του κειμένου και τον προσδιορισμό της συντακτικής τους θέσης, τον χωρισμό των προτάσεων σε κύριες και δευτερεύουσες κ.ά. Με τον παραπάνω υπομνηματισμό επιτυγχάνεται αφενός μια πιο δημιουργική χρήση του λογισμικού επεξεργασίας κειμένου (Word)  και αφετέρου οι μαθητές έρχονται σε επαφή με την ερμηνεία του κειμένου και την κατανόηση των όρων του που αποτελεί έναν από τους στόχους του μαθήματος των Λατινικών.


Δημιουργός Σεναρίου: ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΒΕΝΟΥΤΣΟΥ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΞΕΣΤΕΡΝΟΥ ΜΑΡΙΑ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «O Iulius Caesar περιγράφει τα ήθη των Γερμανών» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
2643