Φάση Σεναρίου

Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας (Γυμνάσιο)

Βελτιώνοντας διατροφικές συνήθειες εφήβων

3 ώρες

Εισαγωγή, παρουσίαση και θεωρητική θεμελίωση

45λεπτά

 

 

Διερευνηση από τον εκπαιδευτικό πρότερων γνώσεων μαθητών σχετικά με υγιεινή διατροφή, θερμιδική αξία τροφών, ισοδύναμα τροφών, μεταβολισμό

Δημιουργία εννοιολογικού χάρτη με θέμα τη διατροφή

Παρουσίαση εκπαιδευτικού σχετικά με θεωρητική θεμελίωση θέματος και στοχοθεσία της ενότητας: διατροφή και πρωινό γεύμα μαθητών

 


Λογισμικό καταιγισμού ιδεών και εννοιολογικής χαρτογράφησης bubbl.us

Ο εκπαιδευτικός με την αξιοποίηση του λογισμικού bubbl.us εμπλέκει τους μαθητές σε δημιουργία εννοιολογικού χάρτη σχετικά με την ισορροπημένη διατροφή και πρωινό γεύμα

το λογισμικό είναι ελεύθερο προς χρήση μέσω του διαδικτύου

Δημιουργός Σεναρίου: ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΜΗΤΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΟΥΤΡΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Βελτιώνοντας διατροφικές συνήθειες εφήβων» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
2681