Γράφω το σενάριο μιας κινηματογραφικής ταινίας

Πρόγραμμα Πολιτιστικών Θεμάτων (Γενικό Λύκειο)

Γράφω το σενάριο μιας κινηματογραφικής ταινίας

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Με αυτό το ψηφιακό σενάριο προτείνεται μια απλή μέθοδος εισαγωγής των μαθητών/ριών στην τεχνική της κινηματογραφικής αφήγησης και καθοδηγούνται τα πρώτα τους βήματα στη γραφή του σεναρίου μιας κινηματογραφικής ταινίας μικρού μήκους. 


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Τα τελευταία χρόνια ολοένα και περισσότερα σχολεία εντάσσουν στις πολιτιστικές τους δραστηριότητες τη δημιουργία κινηματογραφικών ταινιών. Καθώς όμως απουσιάζει από τα Αναλυτικά Προγράμματα κάποιο σχετικό μάθημα (Οπτικοακουστικής  Παιδείας - Κινηματογράφου), οι εκπαιδευτικοί που –με μεράκι και ενθουσιασμό μεν αλλά κατά κανόνα χωρίς τις απαραίτητες σπουδές στο αντικείμενο– αναλαμβάνουν την επίβλεψη αυτής της σύνθετης διαδικασίας, αντιμετωπίζουν ποικίλα προβλήματα, με σημαντικότερο ίσως την έλλειψη ενός μπούσουλα στην τεχνική της γραφής ενός κινηματογραφικού σεναρίου. Με το παρόν ψηφιακό σενάριο παρουσιάζεται ένας τρόπος –από τους πολλούς πιθανούς– να μετουσιωθεί με απλά και σύντομα βήματα η –δεδομένη– φαντασία των μαθητών/ριών σε κινηματογραφική αφήγηση, το πρώτο και απαραίτητο βήμα δηλαδή για τη δημιουργία μιας κινηματογραφικής ταινίας. 

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Γενικό Λύκειο
Θεματική Ταξινομία
Πρόγραμμα Πολιτιστικών Θεμάτων >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
πολύ υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Η κινηματογραφική αφήγηση
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Αίθουσα πολυμέσων
Ο χαρακτήρας
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολική αίθουσα
Από τον χαρακτήρα στην ιστορία
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολική αίθουσα
Διδακτικοί Στόχοι
Να γνωρίσουν την τεχνική γραφής της κινηματογραφικής αφήγησης
Να πλάσουν ενδιαφέροντες και ολοκληρωμένους κινηματογραφικούς χαρακτήρες
Με αφετηρία τον χαρακτήρα, να γράψουν τη σύνοψη ενός σεναρίου μικρού μήκους
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
Kινηματογράφος, Σενάριο, Δημιουργική γραφή,
Υλικοτεχνική υποδομή
Βιντεοπροβολέας, φωτοτυπικό μηχάνημα, χαρτί και μολύβι
Δημιουργός Σεναρίου: Σωτήρης Παλάσκας (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Γράφω το σενάριο μιας κινηματογραφικής ταινίας» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.