Ο δρόμος της επαγγελματικής σταδιοδρομίας

ΣΕΠ (Επαγγελματικό Λύκειο)

Ο δρόμος της επαγγελματικής σταδιοδρομίας

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Μέσα από ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες στην τάξη, οι μαθητές αναλύουν τον ήρωα της ταινίας Ratatouille, την προσωπικότητά του, τις ευκαιρίες αλλά και τις δυσκολίες που συναντά, τις επιλογές του. Στη συνέχεια συνθέτουν με αντίστοιχα βήματα μια δικιά τους ιστορία, την πορεία ενός ανθρώπου προς την επαγγελματική του καταξίωση. 

Μέσα από την παρατήρηση, την ανάλυση και τη σύνθεση, συνειδητοποιούν στοιχεία σημαντικά για τη δική τους επαγγελματική σταδιοδρομία.

Επιλέγεται μια ταινία κινουμένων σχεδίων (animated story) γιατί είναι πιο ευχάριστη στους μαθητές. Πίσω από την ιστορία αναγνωρίζουν ανθρώπινες διαστάσεις, καλλιεργώντας την ικανότητά τους να αποκωδικοποιούν μηνύματα.

Επειδή ο χρόνος του ΣΕΠ στην τάξη πρέπει να είναι δημιουργικός, επιλέγονται δραστηριότητες ομαδοσυνεργατικές. Η φάση σύνθεση μιας νέας ιστορίας δουλεύοντας ομαδικά (και όχι της προσωπικής τους, δουλεύοντας ατομικά) έχει σαν στόχο να εμπλέξει όλους τους μαθητές, ακόμη και αυτούς που αρνούνται ή αποφεύγουν να εκφράσουν προσωπικά στοιχεία μέσα στην τάξη, ώστε όλοι να κατανοήσουν πώς δομείται ο προσωπικός τροχός σταδιοδρομίας και είναι σε θέση αργότερα, σε ωριμότερη ηλικία, να χαράσσουν δυναμικά σχέδια ζωής.


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Ποιά είναι τα στοιχεία που συνθέτουν το προσωπικό μας πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων, που θα μας οδηγήσει στη σταδιοδρομία μας;

Πόσο εύκολη ή δύσκολη μπορεί να είναι η σταδιοδρομία μας;

Οι μαθητές έρχονται σε πρώτη επαφή με την ανάλυση της πολυπλοκότητας της επαγγελματικής ζωής και τις επιλογές που την σηματοδοτούν. Για να μπορέσουν να συνθέσουν το δικό τους προσωπικό τροχό (στο πρότυπο του Καριεροσκόπιου*), αναλύουν πρώτα μια ευχάριστη ταινία (Ρατατούης) υπό το πρίσμα του Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

* "Καριεροσκόπιο" είναι έκδοση του Εθνικού Κέντρου Επαγγελματικού Προσανατολισμού

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Επαγγελματικό Λύκειο
Θεματική Ταξινομία
ΣΕΠ >
Τύπος Διαδραστικότητας
Συνδυασμός παθητικής και ενεργητικής μάθησης
Επίπεδο Διαδραστικότητας
υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
προετοιμασία
112λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Στο σπίτι (ανεστραμμένη τάξη) Ο χρόνος αυτής της φάσης δεν προσμετράται.
Ανάλυση της ταινίας
30λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Στην τάξη, στη σχολική βιβλιοθήκη ή στην αίθουσα πληροφορικής.
χαρτογράφηση του ήρωα της ταινίας
15λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Στην τάξη, στη σχολική βιβλιοθήκη ή στην αίθουσα πληροφορικής.
χαρτογράφηση του δικού μας ήρωα
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Στην τάξη, στη σχολική βιβλιοθήκη ή στην αίθουσα πληροφορικής.
παρουσίαση - αξιολόγηση
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Στην τάξη, στη σχολική βιβλιοθήκη ή στην αίθουσα πληροφορικής.
Διδακτικοί Στόχοι
Να αντιληφθούν την έννοια της αυτογνωσίας
Να αντιληφθούν τα βήματα του επαγγελματικού προσανατολισμού
Να συνειδητοποιήσουν τη δύναμη των επιλογών στη ζωή
Να μάθουν να αναλύουν ένα σχέδιο ζωής
Να μάθουν να συνθέτουν ένα δυναμικό σχέδιο ζωής
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
αυτογνωσία, αποφάσεις, επιλογές ζωής, ΣΕΠ,
Υλικοτεχνική υποδομή
ηλεκτρονικός υπολογιστής, προβολέας, σύνδεση στο διαδίκτυο (προαιρετικό), χαρτόνια, χρωματιστοί μαρκαδόροι
Δημιουργός Σεναρίου: ΜΑΡΙΑ ΣΟΥΡΓΙΑΔΑΚΗ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Ο δρόμος της επαγγελματικής σταδιοδρομίας» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.