Δημιουργώντας αυτοσχέδια μουσικά όργανα με υλικά της καθημερινότητάς. Η ένταξη των αυτοσχέδιων οργάνων σε δράσεις του Σχολείου.

Πρόγραμμα Πολιτιστικών Θεμάτων (Γυμνάσιο)

Δημιουργώντας αυτοσχέδια μουσικά όργανα με υλικά της καθημερινότητάς. Η ένταξη των αυτοσχέδιων οργάνων σε δράσεις του Σχολείου.

2 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε ένα χαλί όπου θα μπορούσαμε να συνθέσουμε διάφορες πτυχές ως εκπαιδευτικοί δίνοντας στους μαθητές την ευκαιρία να βιώσουν διαθεματικά την δημιουργία αυτοσχέδιων μουσικών οργάνων σε ένα σχολείο το οποίο έχει σαν κύριο άξονα τη μουσική. Αυτό βοήθησε πάρα πολύ στο να επιλέξουν οι μαθητές το συγκεκριμένο project.

Η ανάδειξη των παιδαγωγικών και διδακτικών πρακτικών αποτέλεσε σκοπό της εργασίας αυτής, όπου σχολείο και εκπαιδευτικοί βελτιώνουν τη μάθηση και οδηγούν σε μετασχηματιστική μάθηση μέσα και από την αξιοποίηση πολυτροπικών σημειωτικών συστημάτων. Η τριπλή οδός trivium , αποτελούσε τη βάση των ελεύθερων τεχνών κατά την αρχαιότητα έως τον Μεσαίωνα. Περιελάμβανε την γραμματική (σωστή γνώση γραφής και ανάγνωσης), τη διαλεκτική (ικανότητα του συλλογίζεσαι) και τη ρητορική (ικανότητα σύνθεσης λόγου και άσκησης πειθούς) (Levy, 2001). Κάτω από το πρίσμα των παραπάνω θεωριών οδηγήσαμε τους μαθητές τόσο στην ολοκλήρωση της ερευνητικής και δημιουργικής διαδικασίας, όσο και στην απόκτηση κριτικής και καλλιέργεια λόγου στην παρουσίαση του τελικού προϊόντος.

Οι μαθητές που επιλέχθηκαν για την ομάδα ήταν μαθητές που εκδήλωσαν με την θέληση τους την επιθυμία να βρεθούν στην ομάδα, αλλά και να δημιουργήσουν Αυτοσχέδια Μουσικά Όργανα από ανακυκλώσιμα υλικά της καθημερινότητας. Η ομάδα οργανώθηκε με συνέπεια και ο ζήλος των μαθητών δεν άργησε να φανεί. Η ομάδα μέσα από εκπαίδευση σε συγκεκριμένες μέρες και ώρες κατάφερε να φτιάξει το Μουσείο Αυτοσχέδιων Μουσικών Οργάνων του Μουσικού Σχολείου Δράμας με επιτυχία.

Ο σχεδιασμός έγινε με βάση το χρονοδιάγραμμα και τους στόχους του Μουσείου.  Ομάδα μαθητών- μαθητριών διαφορετικών τμημάτων της σχολικής μονάδας εντάχθηκαν στο πλαίσιο δημιουργίας της έκθεσης- μουσείου του Σχολείου.


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Ως εκπαιδευτικός μέσα από τον προβληματισμό του πώς μπορώ να βελτιώσω τη μάθηση, ποιες πρακτικές χρειάζεται ν΄ αλλάξουμε ως Σύλλογος Διδασκόντων για ν΄ αλλάξει η κουλτούρα μάθησης στο σχολείο θεώρησα πως η συστηματική προσπάθεια και η συνεργασία εκπαιδευτικών- μαθητών σε ένα διαθεματικό πλαίσιο μάθησης προσθέτοντας την βιωματική εμπειρία των μαθητών (Καπετανίδου, 2006) ήταν η καλύτερη απάντηση. Με αυτό το συλλογισμό ξεκίνησα την δημιουργία του σεναρίου που θα σας παρουσιάσω.

Στην παρούσα εργασία έγινε μια προσέγγιση οργάνωσης επιστημονικού θεωρητικού υπόβαθρου για τα αυτοσχέδια μουσικά όργανα ώστε να κατασκευαστούν από ομάδα μαθητών του Μουσικού Σχολείου, να παρουσιαστούν σε αίθουσα μουσείο του Σχολείου σε όλους τους επισκέπτες αλλά και να μεταλειτουργήσουν σαν μια αυτοσχέδια μουσική ορχήστρα από τους κατασκευαστές αλλά και από άλλους μαθητές του σχολείου. Η ομάδα μέσα από εκπαίδευση σε συγκεκριμένες μέρες και ώρες κατάφερε να φτιάξει την Έκθεση Αυτοσχέδιων Μουσικών Οργάνων του Μουσικού Σχολείου με επιτυχία.

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Γυμνάσιο
Θεματική Ταξινομία
Πρόγραμμα Πολιτιστικών Θεμάτων >
Τύπος Διαδραστικότητας
Συνδυασμός παθητικής και ενεργητικής μάθησης
Επίπεδο Διαδραστικότητας
πολύ υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
• έρευνα για τη συλλογή υλικού
180λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Αίθουσα με διαδραστικό πίνακα
• ενδελεχής επιστημονική έρευνα μουσικών οργανων
120λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
βιβλιοθήκη σχολείου και αίθουσα διαδραστικού πίνακα
• οργάνωση χώρου κατασκευής οργάνων
60λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του σχολείου
• Παραγωγή οργάνων από την ομάδα σε 10 δίωρα
600λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του σχολείου
• Παρουσίαση και έκθεση οργάνων διαδραστικα
900λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Δράμας Διοικητήριο Δράμας και Μουσικό Σχολείο Δράμας
Διδακτικοί Στόχοι
να επιλέγουν δραστηριότητες για την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων που έχουν νόημα για τους ίδιους
μέσω του προγράμματος να δοθεί έμφαση στη δημιουργική σκέψη και τον κριτικό στοχασμό
να κοινωνικοποιηθούν μέσω των ανοιχτών εκθέσεων όπου διαδραστικά θα συμμετέχουν
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
Μέθοδος project, βιωματική μάθηση, Μετασχηματιστική μάθηση, Αυτοσχέδια Μουσικά Όργανα, Διαδραστική μέθοδος μάθησης,
Υλικοτεχνική υποδομή
Χρειαστήκαμε αρκετά υλικά από την καθημερινότητα μας όπως μπουκάλια, ποτήρια (πλαστικά και γυάλινα), κουτάλια, κουτάκια από διάφορες συσκευασίες (γάλατα, πατατάκια κ.α.), γυάλινα και πήλινα σκεύη, λαστιχάκια και πολλά άλλα. Χρειαστήκαμε επίσης, ενα πιστόλι σιλικόνης, μαχαίρια και ψαλίδια.
Δημιουργός Σεναρίου: ΑΓΑΘΗ ΠΑΝΚΟΥ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Δημιουργώντας αυτοσχέδια μουσικά όργανα με υλικά της καθημερινότητάς. Η ένταξη των αυτοσχέδιων οργάνων σε δράσεις του Σχολείου.» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.