Φάση Σεναρίου

Πρόγραμμα Πολιτιστικών Θεμάτων (Γυμνάσιο)

Δημιουργώντας αυτοσχέδια μουσικά όργανα με υλικά της καθημερινότητάς. Η ένταξη των αυτοσχέδιων οργάνων σε δράσεις του Σχολείου.

2 ώρες

• έρευνα για τη συλλογή υλικού

180λεπτά
Φύλλα Εργασίας
ergasia_katigoriopoiisis_moysikon_organon_drive.docx

Στη φάση αυτή έγινε παρουσίαση όλων των μουσικών οργάνων σε διαδραστικό πίνακα. Στη συνέχεια δημιουργήσαμε μια ηλεκτρονική τάξη όπου οι μαθητές που συμμετείχαν στο πρόγραμμα με έναν ειδικό κωδικό έκαναν εγγραφή και είσοδο και εκεί συλλέγαμε πληροφορίες απο το ίντερνετ για οποιοδήποτε αυτοσχέδιο μουσικό όργανο βρίσκαμε και τα ανεβάζαμε στην ηλεκτρονική μας τάξη. 

Φτάξαμε ένα ηλεκτρονικό έγγραφο όπου όλοι είχαμε τη δυνατότητα να δούμε και να μορφοποιήσουμε (google drive) και εκεί οι μαθητές χωρισμένοι σε ομάδες δημιουργήσανε μια εργασία που αφορούσε στην κατηγοριοποίηση των μουσικών οργάνων σύμφωνα με την μέθοδο του Hornbostel και του Sachs. 


Δημιουργός Σεναρίου: ΑΓΑΘΗ ΠΑΝΚΟΥ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Δημιουργώντας αυτοσχέδια μουσικά όργανα με υλικά της καθημερινότητάς. Η ένταξη των αυτοσχέδιων οργάνων σε δράσεις του Σχολείου.» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
2917