Φάση Σεναρίου

Αγγλική Γλώσσα (Γενικό Λύκειο)

"MAKE YOUR VOICE HEARD"

3 ώρες

Pre-production phase

45λεπτά
Φύλλα Εργασίας
roles.xls
  • In class they are introduced to the idea of making their own e-journal collaboratively and indicate that each one's contribution will be of great value.
  • They are presented the collaborative platform http://www.pbworks.com/ they will be working on.
  • They decide on 5-6 different  subject areas based on topics such as (politics, social life, culture, art, youth issues, education/school/neighbourhood matters,  entertainment) and fill in the photocopied xl file they are delievered.
  • They form heterogeneous groups regarding competence and gender according to the section they have chosen.
  • In groups with the students’ own proposals, the topics to be tackled throughout the project are discussed and agreed on.
  • They choose a role according to their skills and preferences e.g. a reporter, a photographer, an editor, a web master etc.
  • Each group  decides on the journalistic approach according to the topic and capacities; they brainstorm their ideas and prepare drafts of the article. (They might write about their own ideas or carry out a research on the chosen topic via the Internet and/or in the school library.)
  • They decide on persons to be interviewed.

NOTE: If they collaborate with foreign students they are shared the xl file to fill it in on line (google shared xl).


Writing becomes "fun"


Δημιουργός Σεναρίου: Γλυκερία Γκουβάτσου (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «"MAKE YOUR VOICE HEARD"» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
2982