"MAKE YOUR VOICE HEARD"

Αγγλική Γλώσσα (Γενικό Λύκειο)

"MAKE YOUR VOICE HEARD"

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Μέσα από τη συνεργατικότητα (σε επίπεδο σχολείου ή διακρατικό συνεργαζόμενοι με σχολεία του εξωτερικού) και με μια πρακτική προσέγγιση (hands on approach), οι μαθητές γνωρίζουν τη δύναμη του γραπτού λόγου, αλλά και των ΜΜΕ δημιουργώντας μια ηλεκτρονκή εφημερίδα.Γίνεται μια διαθεματική προσέγγιση του μαθησιακού υλικού, εφ’ όσον το έργο βασίζεται σε πραγματικές καταστάσεις και προβλήματα της καθημερινής ζωής (περιβάλλον, την υγεία και τη διατροφή, τα κοινωνικά θέματα,  την οικονομία, την εκπαίδευση, την τέχνη κ.λπ.) και αποσκοπεί στην από κοινού παραγωγή αυθεντικού υλικού.

Αρχικά έρχονται σε επαφή με αυθεντικό υλικό για να εξοικειωθούν με διάφορους τύπους γραπτού λόγου. Στη συνέχεια ενθαρρύνονται να ενεργούν ως υπεύθυνοι πολίτες ερευνώντας και γράφοντας άρθρα για θέματα κοινού ενδιαφέροντος σε τοπικό, εθνικό ή διεθνές επίπεδο.

Παράλληλα, λαμβάνοντας υπόψη τους διαφορετικούς τύπους μάθησης, το σενάριο συνδυάζει  και τις τρεις περιοχές (γνωστική, συναισθηματική, ψυχοκινητική) στη διαδικασία μάθησης. Οι μαθητές ενθαρρύνονται να αναλάβουν ρόλους, ως μέλη μιας δημοσιογραφικής ομάδας, ανάλογα με τις δεξιότητές και τα ενδιαφέροντά τους.

Μέσα από τη συνεργατικότητα  γίνονται πιο ενεργοί, παίρνουν πρωτοβουλίες και ευθύνες ανάλογα με το ρόλο τους στην ομάδα και διαπραγματεύονται για το αποτέλεσμα με «συναδέλφους», άλλων ομάδων μέσα από τη μέθοδο jingsaw.

 

As students communicate their ideas, “they learn to clarify, refine, and consolidate their thinking (Cappo & Osterman 1991, p.35).


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Η διαδικασία της διδασκαλίας του γραπτού λόγου στην Αγγλική ήταν πάντα μια πρόκληση για τους εκπαιδευτικούς, δεδομένου ότι οι μαθητές στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση θεωρούν την παραγωγή γραπτού λόγου πολύ βαρετή.

Στο σενάριο αυτό η δημιουργία ενός ηλεκτρονικού περιοδικού συνεργατικά μετατρέπει τη διδασκαλία μορφών του γραπτού λόγου (articles, reports, essays, editorials) σε πραγματική διασκέδαση. Το σενάριο γίνεται πιο ενδιαφέρον όταν υλοποιείται σε συνεργασία με σχολείο/α του εξωτερικού σε μικτής εθνικότητας ομάδες, οπότε η διαφορετικότητα και διαπολιτισμικότητα αποτελούν προστιθέμενη αξία.

Παράλληλα λόγω της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και της σημαντικής επίδρασης της στην εξέλιξη των κοινωνικών μέσων δικτύωσης αλλά και των μέσων ενημέρωσης και προκειμένου  να προετοιμάσει τους μαθητές για το μέλλον τους , η εκπαιδευτικός  τους παρέχει τα μέσα και να τους ενθαρρύνει να ασχολούνται με ζητήματα της καθημερινής ζωής και να προετοιμάζονται  για την μετά - σχολική ζωή τους. Οι μαθητές παροτρύνονται να ενισχύσουν την ικανότητά τους να σκέφτονται με κριτικό και  δημιουργικό τρόπο, να είναι σε θέση να σκέφτονται ως υπεύθυνοι πολίτες και να κάνουν χρήση της εξουσίας του γραπτού λόγου. Είναι σημαντικό να  είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τη φωνή τους για να κάνουν τη διαφορά σε τοπικό αλλά και παγκόσμιο επίπεδο. Η συνεργασία για τη δημιουργία και διάδοση-κοινοποίηση-διανομή του δικού  τους έντυπου υλικού τους δίνει την ευκαιρία να συνειδητοποιήσουν τον αντίκτυπο που μπορεί να έχει η δική τους «φωνή».

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Γενικό Λύκειο
Θεματική Ταξινομία
Αγγλική Γλώσσα > ΜΜΕ > Παραγωγή γραπτού λόγου >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Preparation
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
in classroom
Pre-production phase
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
in the classroom with a computer or in the computer lab
Production phase
360λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
At home, in the classroom, in the computer lab, outdoors
Post -production phase
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
in the classroom with a computer or in the computer lab
Διδακτικοί Στόχοι
Να κατανοήσουν διαφορετικά είδη κειμένων και έννοιες έντυπου υλικού ενημέρωσης.
Να συγκεντρώσουν και οργανώσουν πληροφορίες και υλικό.
Να παράγουν γραπτό λόγο για τη δημιουργία αυθεντικού υλικού.
Να επικοινωνήσουν και να αναπτύξουν συνεργατική ικανότητα.
Να αναπτύξουν δεξιότητες στη χρήση ΤΠΕ ως μέσα επικοινωνίας αλλά και έκφρασης και δημιουργικότητας.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
EFL, writing, article, Media Education, collaboration, e-magazine,
Υλικοτεχνική υποδομή
Computers, Internet connection
Δημιουργός Σεναρίου: Γλυκερία Γκουβάτσου (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «"MAKE YOUR VOICE HEARD"» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.