Ζώντας και πεθαίνοντας στο Βυζάντιο

Ιστορία (ΔΕ) (Γυμνάσιο)

Ζώντας και πεθαίνοντας στο Βυζάντιο

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Το συγκεκριμένο σενάριο στοχεύει στη διερεύνηση από τους μαθητές του ρόλου των μελών της βυζαντινής κοινωνίας, μέσα από την ανίχνευση ιστορικών πηγών και την ενεργητική ανασύσταση του παρελθόντος. Στην ουσία οι μαθητές καλούνται να οικοδομήσουν οι ίδιοι τη γνώση τους σχετικά με τη θέση και την καθημερινή ζωή του πολίτη, της γυναίκας, του παιδιού και του μοναχού στη βυζαντινή κοινωνία ξεφεύγοντας από τις πρακτικές της στείρας απομνημόνευσης και της αναζήτησης προκατασκευασμένης γνώσης. Το ζητούμενο είναι οι ίδιοι οι μαθητές βιώνοντας την ιστορική εμπειρία να αποκτήσουν μια σαφή εικόνα σχετικά με τη συγκρότηση της βυζαντινής κοινωνίας.


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Το Σενάριο αποσκοπεί στην ιστορική διερεύνηση και βίωση των διαφορετικών όψεων της καθημερινής ζωής στο Βυζάντιο. Μέσα από την κατανόηση του ιδιωτικού και δημόσιου βίου συγκροτείται ένα εννοιολογικό όλον για τον πολιτισμό του Βυζαντίου.

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Γυμνάσιο
Θεματική Ταξινομία
Ιστορία (ΔΕ) > Βυζαντινή και Μεσαιωνική Ιστορία > Κοινωνική οργάνωση και καθημερινή ζωή >
Τύπος Διαδραστικότητας
Συνδυασμός παθητικής και ενεργητικής μάθησης
Επίπεδο Διαδραστικότητας
υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Ιδιωτικός βίος
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολική αίθουσα με Η/Υ / 3-4 μαθητές ανά Η/Υ
Δημόσιος βίος
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολική αίθουσα με Η/Υ / 3-4 μαθητές ανά Η/Υ
Παρουσίαση των φύλλων εργασίας των ομάδων
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολική αίθουσα
Διδακτικοί Στόχοι
Να ανακαλύψουν στοιχεία και όψεις της καθημερινής ζωής του Βυζαντίου.
Να συνθέτουν στοιχεία για πλευρές της εξεταζόμενης περιόδου .
Να καλλιεργήσουν δεξιότητες συνεργασίας, έρευνας, και δημιουργίας
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
οικογενειακή ζωή, σχολείο, ιατρική, κατοικία, ενδυμασία, μόδα, διατροφή, ψυχαγωγία, μοναχισμός, δημόσιος βίος, ιδιωτικός βίος, Βυζάντιο,
Υλικοτεχνική υποδομή
Οποιοσδήποτε browser σε Η/Υ, smartphone ή tablet.

Δημιουργός Σεναρίου: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΟΡΝΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Ζώντας και πεθαίνοντας στο Βυζάντιο» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).