Φάση Σεναρίου

Ιστορία (ΔΕ) (Γυμνάσιο)

Ζώντας και πεθαίνοντας στο Βυζάντιο

3 ώρες

Ιδιωτικός βίος

45λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fyllo_ergasias_1_1.docx fyllo_ergasias_1_2.docx fyllo_ergasias_1_3.docx fyllo_ergasias_1_4.docx fyllo_ergasias_1_5.docx

Στην πρώτη φάση του σεναρίου οι μαθητές εμπλέκονται με τον ιδιωτικό βίο των βυζαντινών. Οικοδομούν τη γνώση τους για το βυζαντινό κόσμο μέσα από διερευνητικές μαθησιακές διαδικασίες. Βιώνουν μέσα στο παρόν την ιστορική εμπειρία της βυζαντινής καθημερινότητας με τη βοήθεια πολυμεσικού υλικού (ψηφιακός γραμματισμός). Ενσωματώνουν στοιχεία που αφορούν την οικογενειακή ζωή, την κατοικία την ενδυμασία - τη μόδα, τη διατροφή της εποχής και κατανοούν το παρελθόν μέσα από τη διαλεκτική του σχέση με το παρόν εντοπίζοντας ομοιότητες και διαφορές. Τα φύλλα εργασίας αναπτύσσουν κριτικές δεξιότητες και αναλαμβάνουν ρόλους ιστορικών προσώπων.


Η καθημερινή ζωή στο Βυζάντιο

Εξετάζει όλες τις πτυχές του ιδιωτικού βίου

Λογισμικό Α΄- Γ΄ Γυμνασίου

Εξερευνώντας τον κόσμο του Βυζαντίου

Πληροφορίες για όλες τις πτυχές του ιδιωτικού βίου των βυζαντινών.

Ευρωπαϊκό κέντρο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων

Η ενδυμασία στο Βυζάντιο

Διαδραστική παρουσίαση και πληροφορίες για την ενδυμασία και τη μόδα στο Βυζάντιο

Ψηφιακά βιβλία του ΥΠΟΠΑΙΘ – Φωτόδεντρο.

Ο Καλλωπισμός στο Βυζάντιο - Συμβουλές ομορφιάς

Διαδραστική παρουσίαση και πληροφορίες για τον καλλωπισμό στο Βυζάντιο

Ψηφιακά βιβλία του ΥΠΟΠΑΙΘ – Φωτόδεντρο.

Η καθημερινή ζωή στο Βυζάντιο - Η διατροφή

Πλήθος πληροφοριών για την διατροφή των βυζαντινών

Εκπαιδευτικό λογισμικό "Ιστόπολις"

Ερωτήσεις ιδιωτικότητας των Βυζαντινών

Ανακεφαλαίωση του ιδιωτικού βίου των Βυζαντινών

Δημιουργός Σεναρίου: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΟΡΝΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Ζώντας και πεθαίνοντας στο Βυζάντιο» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
3199