Φάση Σεναρίου

Βιωματικές Δράσεις - ΣΔΕ - Project (Γυμνάσιο)

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

3 ώρες

Εισαγωγή

30λεπτά

Στην πρώτη φάση θα γίνει εισαγωγή στο θέμα και οι μαθητές θα οριοθετήσουν τις βασικές έννοιες.


Ερώτηση Επιλογής Λέξεων


ΒΙΝΤΕΟ - Μόλυνση από ορυκτά καύσιμα


Ορυκτά καύσιμα


Προβλήματα από τη χρήση των ορυκτών καυσίμων


Δημιουργός Σεναρίου: ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΔΙΩΤΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΙΤΣΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΟΥΛΟΥΜΠΑΡΙΤΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (Συντονιστής)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
3263