Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Βιωματικές Δράσεις - ΣΔΕ - Project (Γυμνάσιο)

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Το ψηφιακό σενάριο αναφέρεται στην ανάγκη οι μαθητές να γνωρίσουν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα τους και τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να αντικατασταθούν σε βάθος χρόνου τα ορυκτά καύσιμα.


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Στη σημερινή εποχή η αυξανόμενη κατανάλωση των συμβατικών καυσίμων, για παραγωγή ενέργειας, ο κίνδυνος για έλλειψη ικανών ενεργειακών πόρων και τα οξυνόμενα περιβαλλοντικά προβλήματα πιέζουν για ανάπτυξη νέων καθαρών λύσεων προς αντιμετώπιση των ενεργειακών αναγκών και κυρίως της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Δηλαδή πρέπει να βρεθεί η χρυσή τομή που θα μας χαρίσει ένα υγιές περιβάλλον διαβίωσης με τη συνεχή ελάττωση της εκπομπής CO2 αλλά χωρίς υψηλό κόστος. Έτσι η αύξηση του πληθυσμού σε συνδυασμό με την ανάγκη για καλυτέρευση του επιπέδου διαβίωσης, καθώς και τα περιβαλλοντικά προβλήματα που οξύνονται να μην έρχονται σε αντιδιαστολή με τους στόχους που θέτει η Αειφόρος Ανάπτυξη.

Η επιλογή της χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι μια λύση στα παραπάνω προβλήματα και προκλήσεις. Πολλές φορές όμως λόγω κακής πληροφόρησης η υλοποίηση τους συναντά εμπόδια από φορείς και κοινωνικές ομάδες. Οι μαθητές, ως εν δυνάμει μελλοντικοί πολίτες, πρέπει να ενημερωθούν και να αντιληφθούν τα οφέλη αλλά και τους τρόπους μείωσης τυχόν παρενεργειών τους.  

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Γυμνάσιο
Θεματική Ταξινομία
Βιωματικές Δράσεις - ΣΔΕ - Project >
Τύπος Διαδραστικότητας
Συνδυασμός παθητικής και ενεργητικής μάθησης
Επίπεδο Διαδραστικότητας
υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Εισαγωγή
30λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Τάξη
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
120λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Τάξη
Αξιολόγηση - συμπεράσματα
30λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Τάξη
Διδακτικοί Στόχοι
Οι μαθητές να κατανοήσουν τα προβλήματα που δημιουργούνται από τη χρήση ορυκτών καυσίμων
Να αναγνωρίζουν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Να αναπτύξουν το αίσθημα της προσωπικής ευθύνης σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, εναλλακτικές πηγές ενέργειας, ηλιακή ενέργεια, αιολική ενέργεια, υδροηλεκτρικά εργοστάσια,
Υλικοτεχνική υποδομή
Διαδίκτυο, προτζέκτορας
Δημιουργός Σεναρίου: ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΔΙΩΤΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΙΤΣΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΟΥΛΟΥΜΠΑΡΙΤΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (Συντονιστής)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).