Φάση Σεναρίου

Αγγλική Γλώσσα (Γενικό Λύκειο)

Lady Liberty: a Story to be Heard

1 ώρα

Lady Liberty

5λεπτά

Σε αυτή τη φάση του σεναρίου οι μαθητές καλούνται να ανταποκριθούν σε ένα οπτικό ερέθισμα και να ενεργοποιήσουν τις προϋπάρχουσες γνωστικές δομές ώστε να επιτευχθεί η ετοιμότητα για τη μάθηση.


Ellis Island 1905


Lady Liberty


Δημιουργός Σεναρίου: ΑΣΗΜΩ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Lady Liberty: a Story to be Heard» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
3273