Φάση Σεναρίου

Αγγλική Γλώσσα (Γενικό Λύκειο)

Lady Liberty: a Story to be Heard

1 ώρα

Migrant Crisis in Europe

15λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fyllo_ergasias_migrant_crisis.doc homework.docx

Συσχετισμός του περιεχομένου του ποιήματος "The New Colossus" με την ελληνική  και ευρωπαϊκή πραγματικότητα των σημερινών μεταναστευτικών ροών και την καλλιέργεια ενσυναίσθησης και αλληλεγγύης για το πρόβλημα της μετανάστευσης τότε και τώρα. 


Hoping for the Best


Δημιουργός Σεναρίου: ΑΣΗΜΩ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Lady Liberty: a Story to be Heard» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
3276