Φάση Σεναρίου

Γεωγραφία (ΔΕ) (Γυμνάσιο)

Σεισμική και ηφαιστειακή δράση στην Ευρώπη και στην Ελλάδα

2 ώρες

Αξιολόγηση - Ανάθεση εργασίας για το σπιτι

8λεπτά

Αξιολόγηση:

 Στο τέλος του μαθήματος, προτείνεται να αφιερωθούν 5-7 λεπτά για την διενέργεια της τελικής αξιολόγησης η οποία αφορά την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του σεναρίου αλλά και των μαθητών.  Προφανώς, η αξιολόγηση του σεναρίου συντελείται και κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας (διαμορφωτική αξιολόγηση)  εφόσον τότε μπορεί να εκτιμηθεί το ενδιαφέρον, η συμμετοχή και η συνεργασία των μαθητών αλλά και το μαθησιακό αποτέλεσμα στο τέλος της κάθε δραστηριότητες όταν τα αποτελέσματα (απαντήσεις των μαθητών) ανακοινώνονται και συζητούνται στην ολομέλεια της τάξης. 

Για την διενέργεια της τελικής αξιολόγησης προτείνεται να προβληθούν στον πίνακα (μέσα του βιντεοπροβολέα) σύντομα ερωτήματα που να ελέγχουν την επίτευξη των συγκεκριμένων στόχων που τέθηκαν στην στοχοθεσία του προτεινόμενου σεναρίου.  

Για να εξοικονομηθεί διδακτικός χρόνος, προτείνεται τα ερωτήματα να προβάλλονται στον πίνακα και ο εκπαιδευτικός να ρωτάει «ποιος μπορεί να απαντήσει». Το πλήθος των χεριών των μαθητών, που θα σηκώνονται σε κάθε ερώτημα, θα κρίνει και την αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας.  Σε κάθε ερώτημα ο εκπαιδευτικός θα επιλέγει μόνο έναν μαθητή να απαντήσει προφορικά.   

Προτείνονται τα παρακάτω ερωτήματα τα οποία είτε προβάλλονται αυτούσια (με τη μορφή κειμένου) είτε μετασχηματισμένα μέσα από το σύστημα ΑΙΣΩΠΟΣ σε μορφή «διαδραστικών αντικειμένων» (quiz) αξιολόγησης – τα οποία επισυνάπτονται.  Για όσα ερωτήματα έχουν την μορφή quiz οι σωστές απαντήσεις προκύπτουν μέσα από το ίδιο το quiz.

1.Μπορείτε να δείξετε στο χάρτη της Ευρώπης που βρίσκονται συγκεντρωμένα τα περισσότερα ενεργά ηφαίστεια και οι περισσότεροι μεγάλοι σεισμοί;

2.Γιατί τα ηφαίστεια και οι σεισμοί συγκεντρώνονται στις ίδιες περιοχές (ζώνες) της Ευρώπης;  Τι κοινό έχουν;

3.Τι είναι το «Ηφαιστειακό τόξο» του Αιγαίου;  Γιατί έχει τη μορφή «τόξου» και γιατί βρίσκεται εκεί που βρίσκεται;

4.Μπορείτε να αναφέρετε 4 σημαντικά ηφαίστεια του «Ηφαιστειακού τόξου» του Αιγαίου; 

5.Ποιες είναι οι τρείς περισσότερο ηφαιστειογενείς χώρες της Ευρώπης;

6.Ποια είναι η περισσότερο ηφαιστειογενής χώρα της Ευρώπης;  Γιατί;

 

Ανάθεση εργασίας για το σπίτι:

 Ως ανάθεση εργασίας για το σπίτι, προτείνεται:

1.Κάποιες ομάδες μαθητών να αναλάβουν να μελετήσουν το κείμενο «Μελετώ στο σπίτι» του σχολικού βιβλίου, στη σελ. 36 και να προετοιμαστούν να παρουσιάσουν τις σχετικές πληροφορίες την επόμενη φορά στην τάξη

2.Κάποιες άλλες ομάδες να αναλάβουν να βρουν πληροφορίες από το διαδίκτυο ή άλλες πηγές σχετικά με την επίδραση που είχε το ηφαίστειο της Σαντορίνης στη ζωή των ανθρώπων  (επίδραση φυσικού περιβάλλοντος στον άνθρωπο) και να τις παρουσιάσουν στην τάξη στο επόμενο μάθημα.  αυτή η εργασία θα αποτελέσει και τη γέφυρα μεταξύ αυτού του μαθήματος και του μαθήματος  που ακολουθεί  «Η επίδραση των σεισμών και ηφαιστείων στη ζωή μας»


Αντιστοίχιση: Ηφαίστεια-Χώρες


Το ψηφιακό quiz της αντιστοίχισης προβάλλεται και οι μαθητές απαντούν προφορικά. Ο εκπαιδευτικός ή κάποιος μαθητής περνάει τις απαντήσεις στο quiz με τη διαδικασία drag & drop. Η ορθότητα των απαντήσεών τους ελέγχεται μέσα από το ίδιο το εργαλείο ("έλεγχος σωστού")

Συμπλήρωση κενών - Τα ηφαίστεια του τόξου του Αιγαίου


Πολλαπλής επιλογής: Οι 3 περισσότερο σεισμογενείς χώρες της Ευρώπης


Πολλαπλής επιλογής: Η περισσότερο ηφαιστειογενής χώρα της Ευρώπης


Δημιουργός Σεναρίου: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΣΟΥΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΑΡΝΑΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Σεισμική και ηφαιστειακή δράση στην Ευρώπη και στην Ελλάδα» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
3291