Φάση Σεναρίου

Μαθηματικά (ΠΕ) (Δημοτικό)

Καθετότητα - Ύψη τριγώνου

2 ώρες

Ύψη τριγώνου

45λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fyllo_ergasias_1_2_0.doc

Στη φάση αυτή οι μαθητές παρακολουθούν ένα διαδραστικό βίντεο που δείχνει τον τρόπο με τον οποίο κατασκευάζονται τα ύψη σε ένα τρίγωνο.

Στη συνέχεια, κάνουν μια δραστηριότητα σχετική με το σημείο στο οποίο τέμνονται τα ύψη τριγώνου, σε περιβάλλον δυναμικής γεωμετρίας. Οι μαθητές αναμένεται να διατυπώσουν το συμπέρασμα για τη θέση στην οποία βρίσκεται το σημείο τομής των υψών ενός τριγώνου, ανάλογα με το είδος του τριγώνου.

Παράλληλα, οι μαθητές εργάζονται σε φύλλο εργασίας που περιλαμβάνει σχετικές δραστηριότητες.

 


Κατασκευάζω τα ύψη τριγώνου

Παρατηρήστε το βίντεο για να δείτε πώς κατασκευάζονται τα τρία ύψη του τριγώνου.

Σε ένα τρίγωνο, το κάθετο ευθύγραμμο τμήμα που ενώνει μια κορυφή με την απέναντι πλευρά (η απόσταση δηλαδή της κορυφής από την απέναντι πλευρά) ονομάζεται ύψος τριγώνου. Κάθε τρίγωνο έχει 3 ύψη (Πηγή: Βιβλίο Μαθητή).

Βρίσκω το σημείο τομής των υψών του τριγώνου

Ακολουθήστε τις οδηγίες της δραστηριότητας για να δείτε πού βρίσκεται το σημείο τομής των υψών του τριγώνου.

Σκεφτείτε: πού βρίσκεται το σημείο τομής των υψών σε ένα οξυγώνιο τρίγωνο, πού σε ένα ορθογώνιο τρίγωνο και πού σε ένα αμβλυγώνιο τρίγωνο;

Ελέγχω τις γνώσεις μου


Ελέγχω τις γνώσεις μου


Δημιουργός Σεναρίου: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΛΚΙΖΑΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΖΥΜΠΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ/ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ/ΣΚΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Καθετότητα - Ύψη τριγώνου» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
3308