Φάση Σεναρίου

Προσχολική Παιδαγωγική (Προσχολική)

Φύγε-φύγε ποντικάκι...

3 ώρες

Πληκτρολόγιο και πλήκτρα

30λεπτά

Στην παρούσα φάση, τα νήπια γνωρίζουν το πληκτρολόγιο και τα πλήκτρα του και καλούνται να διαχειριστούν ορθά, πλήκτρα όπως τα βελάκια (πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά), το κενό και τα κεφαλαία γράμματα.


Πληκτρολόγιο

Ο/η εκπαιδευτικός με τα παιδιά μελετούν το πληκτρολόγιο. Ποια πλήκτρα έχει; Τι γράφουν επάνω; Σε τι χρησιμεύουν;

Βάλτε τα σωστά πλήκτρα στις σωστές θέσεις

Ο/η εκπαιδευτικός ενθαρρύνει τα παιδιά να βάλουν τα σωστά πλήκτρα, στη σωστή θέση

Ρίξτε κονφετί!

Πατήστε από το πληκτρολόγιο τα βελάκια και το κενό για να ρίξετε κονφετί, στο παιχνίδι για τα μικρά παιδιά (younger kids).

Τα παιδιά ενθαρρύνονται να πατήσουν συγκεκριμένα πλήκτρα του πληκτρολογίου και να δουν το αποτέλεσμα

Οδηγός λεωφορείου

Χρησιμοποιείστε τα βελάκια του πληκτρολογίου, για να οδηγήσετε το λεωφορείο. Πατήστε start over για να ξεκινήσετε και προσοχή μην τρακάρετε!

Ο/η εκπαιδευτικός ενθαρρύνει τα παιδιά να χρησιμοποιήσουν τα βελάκια του πληκρολογίου

Eλάτε να γράψουμε

Τα παιδιά καλούνται να αντιγράψουν τις λέξεις που βλέπουν, χρησιμοποιώντας το πλήκτρο για τα κεφαλαία γράμματα

Τα παιδιά ενθαρρύνονται να αντιγράψουν τις λέξεις που βλέπουν, με κεφαλαία γράμματα. Απαραίτητη προϋπόθεση, το πληκτρολόγιο της τάξης να έχει τους ελληνικούς χαρακτήρες ή ο/η εκπαιδευτικός να τοποθετήσει τα αντίστοιχα σύμβολα.

Δημιουργός Σεναρίου: ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ-ΛΙΝΑ ΒΑΛΣΑΜΙΔΟΥ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΤΣΑΜΠΑΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΤΣΑΛΑΓΙΩΡΓΟΥ ΕΛΕΝΗ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Φύγε-φύγε ποντικάκι...» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
3335