Φύγε-φύγε ποντικάκι...

Προσχολική Παιδαγωγική (Προσχολική)

Φύγε-φύγε ποντικάκι...

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Το παρόν σενάριο βοηθά τα μικρά παιδιά να εξοικειωθούν με τις βασικές λειτουργίες αλλά και τα βασικά μέρη του υπολογιστή, το ποντίκι και το πληκτρολόγιο. Τα βοηθά να έρθουν σε μια πρώτη επαφή με διάφορες χρήσεις τους χρησιμοποιώντας λογισμικό και εντάσσοντας οργανικά τις ΤΠΕ στις καθημερινές δραστηριότητες του Νηπιαγωγείου.


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Το παρόν σενάριο έχει ως σκοπό την ενθάρρυνση και ευαισθητοποίηση των παιδιών, με τη βοήθεια του/της εκπαιδευτικού, στην αναγνώριση του υπολογιστή ως χρήσιμο εργαλείο για τον άνθρωπο αλλά και ειδικότερα για τον εαυτό τους, στο πλαίσιο των καθημερινών τους δραστηριοτήτων στην τάξη. Εστιάζει τόσο στο ποντίκι του υπολογιστή όσο και  στο πληκτρολόγιο, με έμφαση σε βασικά πλήκτρα του, με σκοπό την καλλιέργεια της ικανότητας των παιδιών να τα χρησιμοποιούν με επιτυχία.

 

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Προσχολική
Θεματική Ταξινομία
Προσχολική Παιδαγωγική > Παιδί και Πληροφορική >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Φύγε-φύγε ποντικάκι...
30λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολική αίθουσα
Ας παίξουμε με το ποντίκι
30λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολική αίθουσα
Πληκτρολόγιο και πλήκτρα
30λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολική αίθουσα
Διδακτικοί Στόχοι
Να αναγνωρίζουν τα παιδιά το ποντίκι του υπολογιστή και να μάθουν να το κινούν
Να εκτελούν εντολές και να παίζουν εκπαιδευτικά παιχνίδια με τη χρήση του ποντικιού
Να γνωρίσουν το πληκτρολόγιο και τα πλήκτρα του και να χρησιμοποιήσουν κάποια
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
πληροφορική, νηπιαγωγείο, ποντίκι, πληκτρολόγιο,
Υλικοτεχνική υποδομή
ηλεκτρονικός υπολογιστής, σύνδεση στο διαδίκτυο

Δημιουργός Σεναρίου: ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ-ΛΙΝΑ ΒΑΛΣΑΜΙΔΟΥ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΤΣΑΜΠΑΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΤΣΑΛΑΓΙΩΡΓΟΥ ΕΛΕΝΗ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Φύγε-φύγε ποντικάκι...» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).