Φάση Σεναρίου

Μαθηματικά (ΔΕ) (Γενικό Λύκειο)

Η έννοια της παραγώγου συνάρτησης

3 ώρες

Δραστηριότητες: Ορισμός της παραγώγου

30λεπτά
Φύλλα Εργασίας
ypologismos_paragogou.doc proseggistikos_ypol_paragogou.xls

Στη φάση αυτή αρχικά δίνεται ο ορισμός της παραγώγου συνάρτησης σε σημείο. Στη συνέχεια, οι μαθητές καθοδηγούνται ώστε να υπολογίζουν προσεγγιστικά και αλγεβρικά τιμές της παραγώγου συνάρτησης μέσω ενός φύλλου εργασίας (Φύλλο εργασίας 1) (doc), το οποίο για τους προσεγγιστικούς υπολογισμούς παραπέμπει σε ένα κατάλληλα διαμορφωμένο υπολογιστικό φύλλο (Φύλλο εργασίας 2) (xls), ενώ για τους αλγεβρικούς υπολογισμούς δίνονται οι τεχνικές υπολογισμού των αντίστοιχων ορίων. 

Το μάθημα μπορεί να γίνεται στο εργαστήριο υπολογιστών, όπου οι μαθητές μπορούν να εργάζονται με τα φύλλα εργασίας (doc) σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή. Το μάθημα μπορεί επίσης να γίνεται στη σχολική τάξη με τη χρήση βιντεοπροβολέα και φορητού υπολογιστή, τον οποίο χειρίζεται ο δάσκαλος, ενώ οι μαθητές μπορούν να εργάζονται με τα φύλλα εργασίας σε έντυπη μορφή. Οι μαθητές μπορούν να εργάζονται σε ομάδες των δύο ατόμων.

 


Δραστηριότητα 1: Παρουσίαση απαραίτητης θεωρίας


Δραστηριότητα 2: Υπολογισμός παραγώγου συνάρτησης


Το υπολογιστικό φύλλο έχει υλοποιηθεί στο Excel. Μπορεί να "ανοίξει" με οποιαδήποτε εφαρμογή υπολογιστικών φύλλων.

Δημιουργός Σεναρίου: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΡΕΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΕΙΣΟΓΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΣΚΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Η έννοια της παραγώγου συνάρτησης» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
3425