Φάση Σεναρίου

Φυσική (ΔΕ) (Γυμνάσιο)

Διάθλαση και αρχή του ελάχιστου χρόνου

1 ώρα

Η επιλογή του ναυαγοσώστη

10λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fyllo_ergasias_1.pdf

Οι μαθητές, σε ομάδες 2-3, καλούνται να εργαστούν με το φύλλο εργασίας. Τους δίνονται οι αποστάσεις των δυο εναλλακτικών διαδρομών που μπορεί να ακολουθήσει ο ναυαγοσώστης για να φτάσει όσο το δυνατό πιο γρήγορα στον κολυμβητή που κινδυνεύει, τους δίνονται και οι ταχύτητες με τις οποίες ο ναυαγοσώστης μπορεί να κινηθεί στην άμμο ή στο νερό. Ζητείται από τους μαθητές να επιλέξουν, δικαιολογώντας την επιλογή τους, τη συντομότερη χρονικά διαδρομή.


Ο ναυαγοσώστης και ο κολυμβητής


Διατίθεται για ελεύθερη χρήση, αναπαραγωγή, αναδιανομή, παρουσίαση και αξιοποίηση, με την προϋπόθεση να μην υπάρχει πρόθεση εμπορικής εκμετάλλευσης, με αναφορά στο δημιουργό ή το δικαιούχο της άδειας και συναίνεση διανομής με την ίδια ή παρόμοια άδεια οποιουδήποτε παράγωγου του πρωτότυπου έργου (CC BY-NC-SA 3.0 GR http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/gr/).

Δημιουργός Σεναρίου: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΛΤΣΑΚΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΑΛΚΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Διάθλαση και αρχή του ελάχιστου χρόνου» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
3477