Φάση Σεναρίου

Φυσική (ΔΕ) (Γυμνάσιο)

Διάθλαση και αρχή του ελάχιστου χρόνου

1 ώρα

Το πρίσμα

15λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fyllo_ergasias_2.pdf fyllo_ergasias_3.pdf

Ο εκπαιδευτικός επιδεικνύει πρίσμα και επιδεικνύει με ακτίνα LASER τη διάθλαση του φωτός (εναλλακτικά, μπορεί να προβληθεί -στην τάξη- και να συζητηθεί η φωτογραφία "Πρίσμα και ακτίνα φωτός LASER"). Στη συνέχεια, οι μαθητές εργάζονται διαδοχικά στο 2ο και στο 3ο φύλλο εργασίας. Μετά την ολοκλήρωση κάθε φύλλου εργασίας, ο εκπαιδευτικός αναπτύσσει και καθοδηγεί κατάλληλη συζήτηση στην ολομέλεια της τάξης (η οποία εμπεριέχει και διαμορφωτική αξιολόγηση).


Πρίσμα και ακτίνα φωτός LASER


Διατίθεται για ελεύθερη χρήση, αναπαραγωγή, αναδιανομή, παρουσίαση και αξιοποίηση, με την προϋπόθεση να μην υπάρχει πρόθεση εμπορικής εκμετάλλευσης, με αναφορά στο δημιουργό ή το δικαιούχο της άδειας και συναίνεση διανομής με την ίδια ή παρόμοια άδεια οποιουδήποτε παράγωγου του πρωτότυπου έργου (CC BY-NC-SA 3.0 GR http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/gr/).

Το πρίσμα


Ο εκπαιδευτικός προβάλλει την εικόνα, στην αρχή της φάσης

Το πρίσμα (applet)


Η εφαρμογή τρέχει (σύμφωνα με τις οδηγίες των φύλλων εργασίας) είτε στους υπολογιστές των ομάδων μαθητών είτε προβάλλεται στην οθόνη προβολής της τάξης.

Δημιουργός Σεναρίου: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΛΤΣΑΚΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΑΛΚΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Διάθλαση και αρχή του ελάχιστου χρόνου» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
3479