Φάση Σεναρίου

Πληροφορική (Επαγγελματικό Λύκειο)

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ-ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ

3 ώρες

φυλλο εργασιας ι, εισαγωγη στην κρυπτογραφία

45λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fyllo_ergasias_i-kryptografia.docx

Σε αυτό φύλλο εργασίας γίνεται μια εισαγωγή στον όρο «κρυπτογραφία».

Δραστηριότητα 1: (δραστηριότητα ψυχολογικής και γνωστικής προετοιμασίας)

Για την υλοποίηση της συγκεκριμένης δραστηριότητας χρησιμοποιήθηκε η τεχνική του καταιγισμού ιδεών και η καταγραφή των απαντήσεων των μαθητών στον πίνακα. Ο εκπαιδευτικός της τάξης γράφει στον πίνακα τη λέξη «ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ» και αμέσως μετά ζητά από τους μαθητές να σκεφτούν ποια είναι η πρώτη λέξη, έννοια ή σκέψη, που τους έρχεται στο νου διαβάζοντας τη συγκεκριμένη λέξη. Στη συνέχεια κάθε μαθητής έρχεται στον πίνακα και σχεδιάζει ένα δικό του σχήμα και γράφει ο ίδιος την πρώτη  λέξη, που έχει σκεφτεί.

Στη συνέχεια παρουσίαζουμε το video “ intro to cryptography” , το οποίο μας αποκαλύπτει τη βασική ιδέα γιατί χρειαζόμαστε την κρυπτογραφία, το βίντεο διαθέτει ελληνικούς υπότιτλους. Μετά το τέλος του βίντεο , ρωτάμε τους μαθητές αν θέλουν να συμπληρώσουμε κάτι στο σχήμα που έχουμε ήδη κατασκευάσει, ή αν θέλουν να αλλάξουμε κάτι. Γίνονται οι ανάλογες τροποποιήσεις.

 

Δραστηριότητα 2: (δραστηριότητα «διδασκαλίας»του γνωστικού αντικειμένου)

Οι μαθητές χρησιμοποιώντας τη Wikipedia προσπαθούν να απαντήσουν στις ερωτήσεις. Η συγκεκριμένη δραστηριότητα έχει ως στόχο ,πέρα από το προφανές που είναι να μάθουν για την κρυπτογραφία, να αναπτύξουν ψηφιακό γραμματισμό και κριτική ικανότητα.

Δραστηριότητα 3: (δραστηριότητα εμπέδωσης)

Ο καθηγητής ρωτά τους μαθητές « αν τα passwords ,Ο κώδικας Morse είναι είδος κρυπτογραφίας?». Ακολουθεί μια μικρή συζήτηση. Στη συνέχεια τους ζητάμε να πριηγηθούν στην συγκεκριμένη ιστοσελίδα που αφορά τον κώδικα Morse και να εκτελέσουν τις 2 ασκήσεις.

Δραστηριότητα 4 και 5: Είναι δραστηριότητες αξιολόγησης το γνωστικού αντικειμένου.


εισαγωγη στην κρυπτογραφια


το βιντεο εχει ελληνικους υποτιτλους
Δημιουργός Σεναρίου: ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΥ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ-ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
3533