Φάση Σεναρίου

Πληροφορική (Γενικό Λύκειο)

Σειριακή Αναζήτηση

2 ώρες

Προσαρμογή Αλγόριθμου ανάλογα με το περιεχόμενο

25λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fe2.pdf

Σκοπός της παρούσας φάσης είναι να κατανοήσουν οι μαθητές τις αλλαγές που λαμβάνουν χώρα προκειμένου να μπορεί να γίνει εντοπισμός των θέσεων στοιχείου που εμφανίζεται περισσότερες φορές σε ένα πίνακα. Επίσης τις αλλαγές που αφορούν στον αλγόριθμο αναζήτησης σε ταξινομημένο πίνακα τόσο στην περίπτωση που το στοιχεία εμφανίζονται μία φορά όσο και στην περίπτωση που εμφανίζονται περισσότερες.

Στη δεύτερη φάση γίνεται μία πεντάλεπτη επανάληψη των εννοιών και της λειτουργίας του αλγόριθμου αναζήτησης σε ολόκληρο τον πίνακα και με σημαία και στη συνέχεια δίνεται το δεύτερο Φύλλο Εργασίας με το οποίο οι μαθητές εμπλέκονται σε δραστηριότητες που αφορούν τον αλγόριθμο αναζήτησης σε πίνακα του οποίου τα στοιχεία εμφανίζονται περισσότερες από μία φορά (Δραστηριότητα 1η,διάρκειας 10 λεπτών) και στη συνέχεια σε ταξινομημένο πίνακα (Δραστηριότητα 2η, διάρκειας 10 λεπτών). Η πρώτη δραστηριότητα καλεί τους μαθητές να εντοπίσουν γιατί λειτουργεί λάθος ο αλγόριθμος ώστε να οδηγηθούν στη σωστή λύση. Στη δεύτερη ζητείται από τους μαθητές να συμπληρώσουν τα κενά σημεία του αλγορίθμου.

Η τρίτη δραστηριότητα καλεί τους μαθητές να διορθώσουν τον αλγόριθμο αναζήτησης ώστε να ανταποκρίνεται στην περίπτωση αναζήτησης στοιχείου που εμφανίζεται περισσότερες φορές απο μία στον πίνακα. (τρίτη δραστηριότητα του δεύτερου φύλλου εργασίας, διάρκειας 5 λεπτών). Η δραστηριότητα θα ολοκληρωθεί στο σπίτι από τους μαθητες αφού στην τάξη θα γίνει μόνο ένας πεντάλεπτος προβληματισμός απο τους μαθητές.

Με την ενεργό εμπλοκή τους οι μαθητές ανακαλούν τις πρότερες γνώσεις τους και τις χρησιμοποιούν προκειμένου να δημιουργήσουν τις νέες. Οι δραστηριότητες γίνονται στον Διερμηνευτή της ΓΛΩΣΣΑΣ.

Η λύση της τρίτης δραστηριότητας θα λάβει χώρα την επόμενη διδακτική ώρα και θα αποτελέσει την αφορμή για την παρουσίαση του αλγορίθμου της δυαδικής αναζήτησης.


Δημιουργός Σεναρίου: Νικολέττα Σούλα (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Σειριακή Αναζήτηση» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
3641