Φάση Σεναρίου

Αγγλική Γλώσσα (Δημοτικό)

Endangered Animals

1 ώρα

Make a poster

15λεπτά
Φύλλα Εργασίας
animals_in_danger_1.doc endangered_animal_2.docx

Επισκέπτομαι τον ιστότοπο της WWF (http://www.wwf.org.uk/wildlife/) και διαλέγω ένα ζώο το οποίο θα ήθελα να περιγράψω για να φτιάξω μια αφίσα για την προστασία του.


Δημιουργός Σεναρίου: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΜΑΛΙΤΣΑ ΜΑΡΙΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΜΗΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Endangered Animals» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
3645