Φάση Σεναρίου

Φυσική (ΔΕ) (Γυμνάσιο)

ΗΛΕΚΤΡΙΣΗ - ΤΡΟΠΟΙ ΗΛΕΚΤΡΙΣΗΣ

2 ώρες

Συζήτηση στην ολομέλεια του τμήματος

35λεπτά

Στη φάση της συζήτησης κάθε μία από τις 3 ομάδες που μελέτησαν τους 3 τρόπους ηλέκτρισης παρουσιάζει τα συμπεράσματά της στην ολομέλεια του τμήματος με τη βοήθεια των αντίστοιχων video και προσομοιώσεων. Ο καθηγητής ανακεφαλαιώνει και κλίνει τη φάση της συζήτησης.


Δημιουργός Σεναρίου: Κωνσταντίνος Αμπατζής (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «ΗΛΕΚΤΡΙΣΗ - ΤΡΟΠΟΙ ΗΛΕΚΤΡΙΣΗΣ» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
3730