Μουσικό ταξίδι στην Ελλάδα

Προσχολική Παιδαγωγική (Προσχολική)

Μουσικό ταξίδι στην Ελλάδα

2 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Σκοπός του συγκεκριμένου διδακτικού σεναρίου είναι να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν  οι μικροί μαθητές με  παραδοσιακά μουσικά όργανα και να τα συσχετίσουν με  αντίστοιχες περιοχές  της Ελλάδας. Αναδεικνύεται έτσι η ανάγκη για σύνδεση με την πολιτιστική κληρονομιά της πατρίδας μας.


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Οι μικροί μαθητές, ιδιαίτερα αυτοί που κατοικούν στα μεγάλα αστικά κέντρα, δεν έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με την παραδοσιακή μουσική και τους χορούς του τόπου καταγωγής των γονιών τους με συννέπεια να αποκόπτονται σταδιακά από την πολιτιστική κληρονομιά της πατρίδας μας.

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Προσχολική
Θεματική Ταξινομία
Προσχολική Παιδαγωγική > Παιδί Δημιουργία και Έκφραση >
Τύπος Διαδραστικότητας
Συνδυασμός παθητικής και ενεργητικής μάθησης
Επίπεδο Διαδραστικότητας
μεσαίο
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Γνωριμία με παραδοσιακά μουσικά όργανα της Ελλάδας
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Γωνιά Η/Υ
Ταξιδεύοντας με ήχους.
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Γωνιά Η/Υ
Διδακτικοί Στόχοι
Να γνωρίσουν παραδοσιακά μουσικά όργανα από διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας.
Να αναγνωρίζουν ήχους που παράγονται από διάφορα μουσικά όργανα.
Να συσχετίσουν παραδοσιακά μουσικά όργανα με αντίστοιχες περιοχές της Ελλάδας.
Να αναγνωρίζουν τα ονόματα διάφορων μουσικών οργάνων.
Να αναπτύξουν δεξιότητες ψηφιακού γραμματισμού.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
μουσική, παραδοσιακά μουσικά όργανα, ήχοι,
Υλικοτεχνική υποδομή
Η/Υ, βιντεοπροβολέας, διαδραστικός πίνακας

Δημιουργός Σεναρίου: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΤΣΑΜΠΑΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΣΟΦΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Μουσικό ταξίδι στην Ελλάδα» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).