Ξενώνας Νέων - Jugendherberge

Γερμανική Γλώσσα (Γενικό Λύκειο)

Ξενώνας Νέων - Jugendherberge

2 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Οι μαθητές θα ασχοληθούν με ένα διαπολιτιστικό θέμα: Ξενώνας Νέων - Jugendherberge. Θα ανατρέξουν στη "γέννηση" του Θεσμού, θα ερευνήσουν μόνοι τους συγκεκριμένες ιστοσελίδες για να "ανακαλύψουν"/αντλήσουν τις πληροφορίες που θα τους ζητηθούν.


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Γνωριμία των μαθητών με την ιδέα κα δημιουργία του θεσμού - πια - των Ξενώνων αυτών (Jugendherberge).

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Γενικό Λύκειο
Θεματική Ταξινομία
Γερμανική Γλώσσα >
Τύπος Διαδραστικότητας
Συνδυασμός παθητικής και ενεργητικής μάθησης
Επίπεδο Διαδραστικότητας
μεσαίο
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Εισαγωγή στο θέμα και Ιστορική αναδρομή
10λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
εργαστήριο Η/Υ
Έρευνα και συλλογή στοιχείων
35λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
εργαστήριο Η/Υ
Παρουσίαση αποτελέσματος
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
εργαστήριο Η/Υ
Διδακτικοί Στόχοι
Να συνειδητοποιήσουν και να γνωρίσουν οι μαθητές την Ιστορία του Ξενώνα Νέων (Jugendherberge)
Να αξιολογούν τις πηγές τους και να συλλέγουν τις πληροφορίες που είναι σχετικές με το στόχο τους
Να δομήσουν και να παρουσιάσουν τη νέα γνώση, αξιοποιώντας την προϋπάρχουσα
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
Ξενώνας Νέων, Jugendherberge,
Υλικοτεχνική υποδομή
Αίθουσα Η/Υ, Ίντερνετ,

Δημιουργός Σεναρίου: ΙΩΑΝΝΑ ΧΑΡΔΑΛΟΥΠΑ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΠΕΡΠΕΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Ξενώνας Νέων - Jugendherberge» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).