ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Τεχνολογία (Γυμνάσιο)

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Οι μαθητές καλούνται να αναπαραστήσουν το τμήμα σχεδιασμού ενός εργοστασίου επίπλων.

Η ομάδα έχει αναζητήσει σε προηγούμενο μάθημα τους τρόπους με τους οποίους θα δημιουργείται κάθε φορά το έναυσμα για τη δημιουργία ενός καινούργιου προϊόντος ή την τροποποίηση ενός προϋπάρχοντος.

  • Άλλοτε γίνονται προτάσεις από τα μέλη της σχεδιαστικής ομάδας και στη συνέχεια αξιολογούνται και επιλέγονται τα καλύτερα . 
  • Άλλοτε η εργασία βασίζεται πάνω στις προτιμήσεις των πελατών, τις οποίες προσπαθεί να ικανοποιήσει η σχεδιαστική  ομάδα. Το ρόλο του "πελάτη" τον παίζει στο σενάριο συνήθως ο καθηγητής, άμεσα ή έμμεσα.

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Ένας από τους βασικούς στόχους στο μάθημα της Τεχνολογίας στη Β΄ Γυμνασίου είναι η εξοικείωση των μαθητών με την οργάνωση και τη λειτουργία των παραγωγικών μονάδων.

Βασικό μέρος αυτών αποτελεί το τμήμα σχεδίασης προϊόντων. Η φιλοσοφία με την οποία είναι στημένο ένα τέτοιο τμήμα δε μεταβάλλεται καθώς περνούν τα χρόνια. Ο τρόπος όμως με τον οποίο δουλεύει εξελίσσεται διαρκώς, καθώς εξελίσσονται τα εργαλεία που χρησιμοποιεί, όπως και οι ανάγκες των πελατών.

Οι σημερινοί μαθητές μας θα έχουν να αντιμετωπίσουν ένα συνεχώς εξελισσόμενο περιβάλλον εργασίας στον  τομέα του σχεδιασμού των προϊόντων και είναι ανάγκη να έχουν τα εφόδια για να μπορούν να παρακολουθούν τις αλλαγές με επιτυχία.

Με βάση την αναγκαιότητα αυτή το σενάριο επιδιώκει να συνδυάσει δύο στόχους: αφενός την κατανόηση της σημασίας που έχει ο επιτυχημένος σχεδιασμός προϊόντων, αφετέρου την εξοικείωση με τη  χρήση των νέων, σύγχρονων εργαλείων σχεδίασης . 

Παράλληλα επιδιώκει να εμπλέξει ενεργά τους μαθητές στην όλη  διαδικασία της μάθησης, δηλαδή την πράξη και τη θεωρία. 

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Γυμνάσιο
Θεματική Ταξινομία
Τεχνολογία > Σχεδίαση > Όργανα σχεδίασης >
Τύπος Διαδραστικότητας
Συνδυασμός παθητικής και ενεργητικής μάθησης
Επίπεδο Διαδραστικότητας
υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ SKETCHUP
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ- ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΓΩΝ
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ -ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Διδακτικοί Στόχοι
Γνωριμία με την ψηφιακή τεχνολογία
Γνωριμία με τις αρχές και τα σύγχρονα μέσα σχεδίασης
Εξοικείωση με τον τρόπο συνεργασίας δύο τμημάτων μιας βιομηχανίας: σχεδίασης και εκπαίδευσης
Ανάπτυξη ατομικών πρωτοβουλιών αλλά και συνεργατικών συμπεριφορών.
- Βιωματική- ομαδοσυνεργατική μάθηση: Οι μαθητές κινητοποιούνται να δημιουργήσουν κάτι όλοι μαζί
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ,
Υλικοτεχνική υποδομή
PROJECTOR, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, (ΕΦΟΔΙΑΣΜΕΝΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ SOFTWARE, π.χ. GOOGLE SKETCHUP)
Δημιουργός Σεναρίου: ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΖΙΧΝΑΛΗ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.