Φάση Σεναρίου

Γεωπονία - Τεχνολογία Τροφίμων και Διατροφής (Ε.Ε.) (Επαγγελματικό Λύκειο)

Πολλαπλασιασμός φυτών

1 ώρα

Σύγκριση εγγενούς και αγενούς πολλαπλασιασμού

10λεπτά

Οι ομάδες συμπληρώνουν τις λέξεις στο κείμενο. Ακολουθεί αλληλοενημέρωση των ομάδων και συζήτηση. Η φάση αυτή αποτελεί και την αξιολόγηση του σεναρίου.  


Σύγκριση εγγενούς και αγενούς πολλαπλασιασμού


Δημιουργός Σεναρίου: ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΥΤΕΡΠΗ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Πολλαπλασιασμός φυτών» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
3849