Πολλαπλασιασμός φυτών

Γεωπονία - Τεχνολογία Τροφίμων και Διατροφής (Ε.Ε.) (Επαγγελματικό Λύκειο)

Πολλαπλασιασμός φυτών

1 ώρα
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Θα περιγραφούν και θα επιδειχθούν οι τρόποι πολλαπλασιασμού των φυτών. Επίσης θα αιτιολογηθούν τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα κάθε μεθόδου. Τέλος οι μαθητές/τριες θα κληθούν να συγκρίνουν τις δυο μεθόδους.


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Οι μαθητές/τριες θα πρέπει να διαπιστώσουν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του εγγενούς και αγενούς τρόπου παραγωγής των φυτών, ώστε να είναι σε θέση να τα πολλαπλασιάζουν με την πιο κατάλληλη μέθοδο ανάλογα με το σκοπό της παραγωγής

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Επαγγελματικό Λύκειο
Θεματική Ταξινομία
Γεωπονία - Τεχνολογία Τροφίμων και Διατροφής (Ε.Ε.) >
Τύπος Διαδραστικότητας
Συνδυασμός παθητικής και ενεργητικής μάθησης
Επίπεδο Διαδραστικότητας
μεσαίο
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Χαρακτηριστικά εγγενούς πολλαπλασιασμού
15λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Τάξη
Χαρακτηριστικά αγενούς πολλαπλασιασμού
20λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Τάξη
Σύγκριση εγγενούς και αγενούς πολλαπλασιασμού
10λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Τάξη
Διδακτικοί Στόχοι
Να μπορούν να αναφέρουν και να αιτιολογούν τα χαρακτηριστικά του εγγενούς πολ/σμού
Να μπορούν να περιγράφουν τρόπους αγενούς πολλαπλασιασμού φυτών
Να μπορούν να συγκρίνουν τον εγγενή και αγενή τρόπο πολλαπλασιασμού των φυτών
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
πολλαπλασιασμός, εγγενής, αγενής,
Υλικοτεχνική υποδομή
Οποιοσδήποτε browser σε Η/Υ, smartphone ή tablet.
Σπόροι και μέρη ανθοκηπευτικών φυτών για επίδειξη στην τάξη

Δημιουργός Σεναρίου: ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΥΤΕΡΠΗ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Πολλαπλασιασμός φυτών» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).