Σύνθεση: Τα Μορφολογικά στοιχεία της Σύνθεσης

Καλλιτεχνική Παιδεία (Γενικό Λύκειο)

Σύνθεση: Τα Μορφολογικά στοιχεία της Σύνθεσης

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Η παρούσα πρόταση εστιάζει στην παρουσίαση και ανάλυση των βασικών μορφικών στοιχείων της σύνθεσης και συγκεκριμένα στην παρουσίαση και ανάλυση του σημείου, της γραμμής και του σχήματος. Οι μαθητές θα εισαχθούν στην αξιοποίηση των βασικών μορφικών στοιχείων της σύνθεσης, και θα γνωρίσουν την συμβολή και την συμπεριφορά τους στην οργάνωση της σύνθεσης. Επιπλέον θα εισαχθούν στις έννοιες της ισορροπίας, της συμμετρίας-ασυμμετρίας  και της κατανομής των οπτικών βαρών ώστε να κατανοήσουν πέρα από  την προφανή και την έμμεση παρουσία τους στο έργο τέχνης, πλευρές της συνεισφοράς των μορφικών στοιχείων στην αρμονία του  εικαστικού έργου.
Παράλληλα θα εξεταστούν οι εκφάνσεις της σύνθεσης μέσα από τα έργα τέχνης διαφόρων εποχών και καλλιτεχνών  όσο και μέσα από παραδείγματα της καθημερινότητας.


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Στο παρόν σενάριο θα αναλυθούν τα τρία προαναφερόμενα στοιχεία που χαρακτηρίζουν τη σύνθεση ώστε οι μαθητές να είναι σε θέση να διακρίνουν στα έργα τέχνης και στις οπτικές μορφές, την ταυτότητα, την κατεύθυνση και το μετασχηματισμό τους. Επιπλέον θα μελετηθούν περιπτώσεις ισορροπίας, συμμετρίας-ασυμμετρίας  και  κατανομής των οπτικών βαρών και θα ακολουθήσει έμπρακτη εφαρμογή.

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Γενικό Λύκειο
Θεματική Ταξινομία
Καλλιτεχνική Παιδεία > Εικαστικά > Ζητήματα Εικαστικών Τεχνών >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
μεσαίο
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
«Το Σημείο»
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Τάξη
«Η Γραμμή»
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Τάξη
«Το Σχήμα»
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Τάξη
Διδακτικοί Στόχοι
Οι μαθητές να διακρίνουν τα μορφικά στοιχεία σε ένα έργο τέχνης και στην καθημερινότητα.
Να αντλούν και να αποδίδουν σχεδιαστικά τα μορφικά στοιχεία μέσα από σύνθετες οπτικές μορφές.
Να συνθέτουν και να ισορροπούν τα μορφικά στοιχεία σε μια επιφάνεια.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
Σύνθεση, Μορφικά στοιχεία, Σημείο, Γραμμή, Σχήμα, φόρμα, επίπεδο, ισορροπία, οπτικά βάρη, συμμετρία,
Υλικοτεχνική υποδομή
Βίντεο προβολέα ή διαδραστικό πίνακα, δίκτυο υπολογιστών, σύνδεση στο διαδίκτυο, σχεδιαστήρια, εκτυπωτη Α4, βιβλία τέχνης, μολύβια 2Β, 4Β, χρωματιστά μολύβια

Δημιουργός Σεναρίου: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΑΡΤΣΑΚΑ ΕΛΕΝΗ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΛΑΖΑΡΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Σύνθεση: Τα Μορφολογικά στοιχεία της Σύνθεσης» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).