Φάση Σεναρίου

Ιστορία (ΔΕ) (Γενικό Λύκειο)

"Απ’ τη Σμύρνη έρχεστε; Δε δεχόμαστε πρόσφυγες"(Διδώ Σωτηρίου, Ματωμένα χώματα)

3 ώρες

Εγκατάσταση - αντιμετώπιση προσφύγων

45λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fylla_ergasias_1.doc fyllo_ergasias_2o.doc fylla_ergasias_3o.doc

Στην παρούσα φάση χωρίζουμε τους μαθητές σε  ομάδες των 4-5 ατόμων και τους οδηγούμε στην αίθουσα Η/Υ. Εκεί τους δίνουμε φύλλα εργασίας και με τη βοήθεια διαδικτυακών ιστοτόπων και διαδραστικών εργαλείων  τους λέμε να καταγράψουν τις πληροφορίες που συνέλεξαν. Έτσι θα οξυνθεί η κριτική τους ικανότητα και θα είναι σε θέση να κατανοήσουν τις δυσβάστακτες συνθήκες που αντιμετώπισαν οι Έλληνες της Μικρασιατικής καταστροφής και να αντιληφθούν παράλληλα και τα κοινά προβλήματα που αντιμετώπισαν οι δύο λαοί. Τα παραδείγματα που δίνονται παρακάτω έχουν διαβαθμισμένο βαθμό δυσκολίας και καλό είναι να κατανεμηθούν ανάλογα από το διδάσκοντα. Επίσης το 3ο φύλλο εργασίας μπορεί να παρουσιαστεί από 2 ομάδες.


Προβλήματα προσφύγων κατά την άφιξή τους


Αντιμετώπιση από τους ντόπιους


Καταγραφή κοινών προβλημάτων των ανταλλαξίμων

Να δώσετε ιδιαίτερη βαρύτητα στις σχέσεις των λαών.

Μουσική παράδοση των κατοίκων της Μικράς Ασίας. Καταγραφή μουσικών οργάνων και παραδοσιακών χορών.


Εναλλακτικά, αν κάποιος μαθητής διαθέτει ένα από τα παραπάνω μουσικά όργανα, θα έχει τη δυνατότητα να το παρουσιάσει μαζί με τις ανάλογες πληροφορίες.

Η ζωή στα προσφυγικά σπίτια της Νέας Ιωνίας Βόλου.

Η συγκεκριμένη εργασία απευθύνεται σε μαθητές της περιοχής της Νέας Ιωνίας και μπορεί να λάβει τη μορφή project για όλη τη χρονιά. Υπάρχει η δυνατότητα καταγραφής μαρτυριών από τους εναπομείναντες πρόσφυγες.

Δραματοποίηση τραγουδιού

Μια από τις ομάδες εργασίας μπορεί να δραματοποιήσει με κίνηση μόνο το τραγούδι που ακούγεται, ενώ μια άλλη να δημιουργήσει ένα αρχείο PPT με εικόνες που να παραπέμπουν στην καταστροφή.

Δημιουργία ιστοριογραμμής με τα σημαντικότερα γεγονότα.

Για να δημιουργηθεί μια ιστοριογραμμή απαιτείται ανάλογο πρόγραμμα στον Η/Υ.

Συνοπτική παρουσίαση των γεγονότων και συγκλονιστικές μαρτυρίες


Το ρεμπέτικο τραγούδι

Μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες και σε άλλες ιστοσελίδες και να καταγράψετε τους κυριότερους εκπροσώπους του τραγουδιού.

Δημιουργός Σεναρίου: Αλεξάνδρα Μούρτζη (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «"Απ’ τη Σμύρνη έρχεστε; Δε δεχόμαστε πρόσφυγες"(Διδώ Σωτηρίου, Ματωμένα χώματα)» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
3971