Φάση Σεναρίου

Γεωγραφία (ΠΕ) (Δημοτικό)

Ο Πλανήτης μας η Γη - Μέρος Β' (η ημέρα και η νύχτα)

2 ώρες

Προσανατολισμός - Αρχικές απόψεις

10λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fyllo_ergasias_arhiko.new_.docx

Τοποθετείται ως θέμα μελέτης η ύπαρξη της εναλλαγής μεταξύ της ημέρας και της νύχτας πάνω στη Γη.

Σχετικές ερωτήσεις μπορεί να είναι:

- πόσο διαρκεί η ημέρα και η νύχτα;

- είναι η διάρκεια της ημέρας και νύχτας σταθερές όλο το χρόνο;

- είναι η διάρκεια της ημέρας και της νύχτας η ίδια σε όλους τους τόπους;

- πού οφείλεται η εναλλαγή μέρας και νύχτας;

Οι μαθητές εκφράζουν ελεύθερα τις απόψεις τους, τόσο προφορικά όσο και στο «Φύλλο εργασίας – Αρχικό», όπου καλούνται να σχεδιάσουν την άποψή τους πάνω σε ένα παγκόσμιο χάρτη και μια υδρόγειο, για δεδομένη στιγμή της ημέρας.

Μέσα από τη δραστηριότητα αυτή, πρόκειται να διαφανούν οι απόψεις των μαθητών με αβίαστο τρόπο και δίνεται έναυσμα για συζήτηση.

Η εργασία είναι ατομική.


Δημιουργός Σεναρίου: Ιωάννης Λεύκος (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΑΡΑΜΗΝΑΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΑΡΝΑΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Ο Πλανήτης μας η Γη - Μέρος Β' (η ημέρα και η νύχτα)» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
3989