Φάση Σεναρίου

Γεωγραφία (ΠΕ) (Δημοτικό)

Ο Πλανήτης μας η Γη - Μέρος Β' (η ημέρα και η νύχτα)

2 ώρες

Δραστηριότητα-2

35λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fyllo_ergasias_2a.docx fyllo_ergasias_2v.docx
  • Οι μαθητές χρησιμοποιούν την παρακάτω διαδραστική προσομοίωση Κίνηση της Γης και εποχές:

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/2969

για να διερευνήσουν το ρόλο που παίζει η κλίση του άξονα της Γης κατά την περιφορά της σε σχέση με τη διάρκεια της ημέρας (και νύχτας) σε κάθε περιοχή της Γης.

και σημειώνουν τις παρατηρήσεις τους με τη βοήθεια των Φύλλων εργασίας-2α και 2β.

Στο Α μέρος καλούνται να παρατηρήσουν την διαφοροποίηση που παρουσιάζουν διάφορες περιοχές της Γης στη διάρκεια της ημέρας (και της νύχτας), σε σχέση με τις εποχές του έτους αλλά και σε σχέση με την ζώνη στην οποία βρίσκονται, καθώς η προσομοίωση δίνει την ευκαιρία της μελέτης τεσσάρων χαρακτηριστικών πόλεων, σε διαφορετικά σημεία πάνω στη Γη.

Οι μαθητές καλούνται να καταλήξουν στο συμπέρασμα ότι η διάρκεια της ημέρας (και της νύχτας) μεταβάλλεται από εποχή σε εποχή, αλλά όχι με τον ίδιο τρόπο παντού και ότι αυτό εξαρτάται από τη ζώνη στην οποία βρίσκεται ένας τόπος (γεωγραφικό πλάτος).

Στο Β μέρος, οι μαθητές τίθενται σε μια υποθετική περίπτωση με τη βοήθεια της προσομοίωσης και διερευνούν τι θα γίνονταν εάν η Γη περιστρέφονταν χωρίς ο άξονάς της να έχει κλίση.

Με τον τρόπο αυτό, οι μαθητές θα μπορέσουν να συμπεράνουν ότι καθοριστικός παράγοντας για την ύπαρξη των διαφορών στη διάρκεια της ημέρας (και της νύχτας), από εποχή σε εποχή και από τόπο σε τόπο, δεν είναι άλλος παρά η κλίση του άξονα της Γης.

Η εργασία γίνεται σε ομάδες των 3-4 ατόμων, με χρήση υπολογιστή


Δημιουργός Σεναρίου: Ιωάννης Λεύκος (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΑΡΑΜΗΝΑΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΑΡΝΑΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Ο Πλανήτης μας η Γη - Μέρος Β' (η ημέρα και η νύχτα)» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
3991