Ταξιδεύοντας με τον Αίσωπο-διαδίκτυο, animation

Πρόγραμμα Πολιτιστικών Θεμάτων (Δημοτικό)

Ταξιδεύοντας με τον Αίσωπο-διαδίκτυο, animation

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου
  1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ

Η δράση «Ταξιδεύοντας με τον Αίσωπο-διαδίκτυο, animation» αποτελούν ένα συνδυασμό της παιδικής λογοτεχνίας και των νέων τεχνολογιών.

            Οι προσπάθειες των εκπαιδευτικών του 4ου ειδικού δημοτικού σχολείου Αθηνών, να δοκιμάσουν νέες ιδέες και να προσεγγίσουν τρόπους αποτελεσματικής διδασκαλίας αναδεικνύοντας διαφορετικά επίπεδα οργάνωσης της μαθησιακής διαδικασίας και με σύνθημα ότι μπορούμε να διδάξουμε τα πάντα στα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες αλλά σε  πολύ  απλή μορφή,  έφεραν νέα πνοή στο χώρο του σχολείου. Αυτό υποστηρίζεται και από τη θεωρία του Bruner κατά την οποία οι αρχές των γνωστικών αντικειμένων μπορούν να διδαχθούν αποτελεσματικά στα παιδιά όλων των ηλικιών αρκεί να χρησιμοποιηθεί η «γλώσσα» που το παιδί καταλαβαίνει, ανάλογα με το επίπεδο νοητικής ανάπτυξης, στο οποίο είναι σε θέση να λειτουργεί, όσο αφορά την πραγματοποίηση ενός συγκεκριμένου έργου ( Α. Ράπτης- Α. Ράπτη, 2004) .

Επιχειρήθηκε, λοιπόν ο συνδυασμός, των δύο  θεματικών ενοτήτων προκειμένου οι μαθητές να προσεγγίσουν τους μύθους του Αισώπου με τρόπο σύγχρονο και πολύ αποδοτικό. Η πλοήγηση στο διαδίκτυο, η συλλογή πληροφοριών, η συγγραφή ενός παραμυθιού με τη χρήση του υπολογιστή και η δημιουργία animation ήταν αναγκαία για την εκπόνηση της εργασίας.

Με τη δράση «Ταξιδεύοντας με τον Αίσωπο-διαδίκτυο, animation» εισάγεται για πρώτη φορά στο σχολείο μας μια νέα – καινοτόμα εκπαιδευτική πρακτική.

Οι στόχοι της συγκεκριμένης δράσης αναλύονται παρακάτω και τα αποτελέσματά της θεωρούμε ότι έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον.

1.1. Περιγραφή το πώς προέκυψε η καινοτόμος δράση

Από την αρχή της σχολικής χρονιάς τα παιδιά της συγκεκριμένης βαθμίδας ειδικού δημοτικού σχολείου εξέφρασαν ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για «τα ζώα του τόπου μας». Ο δανεισμός βιβλίων από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Π.Ε Αθηνών με τίτλο «Βιβλία σε ρόδες» στάθηκε αφορμή για την περαιτέρω ενασχόλησή μας με τη συγκεκριμένη δράση.

            Αποφασίσαμε μαζί με την κοινωνική λειτουργό του σχολείου μας να φτιάξουμε «μια γωνιά παραμυθιού» άνετη και ευρύχωρη για τα παιδιά που θα διευκολύνει την εκτέλεση μιας πρακτικής εργασίας και θα εντάσσει τα παιδιά σε ένα κλίμα που εμπλέκει το πραγματικό με το φανταστικό.

            Ένα ξύλινο μπαουλάκι γεμάτο παιδικά βιβλία, μια παλιά και αυθεντική πάντα της γιαγιάς στον τοίχο, ένα χαλάκι με μαξιλάρια αποτέλεσαν το σκηνικό για την ανάγνωση παραμυθιών.

       Τέλος ζητήθηκε από τα παιδιά να πάρουν από το μπαουλάκι ένα βιβλίο που τους έκανε μεγάλη εντύπωση. Καταγράψαμε τις επιλογές τους και διαπιστώσαμε, πως το αγαπημένο βιβλίο των περισσοτέρων παιδιών ήταν πάλι τα ζώα.

       Έτσι καταλήξαμε να ασχοληθούμε με τον μεγαλύτερο μυθοπλάστη με παγκόσμια απήχηση, τον πασίγνωστο σε όλους μας Αίσωπο και τους μύθους του.

 Ορισμένες έρευνες τον θέλουν πρόσωπο πλασματικό, άλλοι υποστηρίζουν ότι έζησε περί τον 6ο π.Χ. αιώνα ενώ γεννήθηκε στην Θράκη ή στη Φρυγία ή στην Αίγυπτο και πως ήταν δούλος αλλά, λόγω των πνευματικών και ηθικών του προσόντων, ο τελευταίος του αφέντης τον απελευθέρωσε.

Οι μύθοι του Αισώπου αποτελούν  ένα ευχάριστο αλλά και διδακτικό ανάγνωσμα που απευθύνεται σε κάθε ηλικία και είναι κατάλληλο για διδασκαλία, καθώς συνδυάζει την ηθική διαπαιδαγώγηση με τη γνωριμία της αρχαίας κληρονομιάς.

Τέλος επιχειρήθηκε να δημιουργήσουμε μαζί με τα παιδιά animation.


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Η δράση «Ταξιδεύοντας με τον Αίσωπο-διαδίκτυο, animation» αποτελούν ένα συνδυασμό της παιδικής λογοτεχνίας και των νέων τεχνολογιών.

            Οι προσπάθειες των εκπαιδευτικών του 4ου ειδικού δημοτικού σχολείου Αθηνών, να δοκιμάσουν νέες ιδέες και να προσεγγίσουν τρόπους αποτελεσματικής διδασκαλίας αναδεικνύοντας διαφορετικά επίπεδα οργάνωσης της μαθησιακής διαδικασίας και με σύνθημα ότι μπορούμε να διδάξουμε τα πάντα στα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες αλλά σε  πολύ  απλή μορφή,  έφεραν νέα πνοή στο χώρο του σχολείου. Αυτό υποστηρίζεται και από τη θεωρία του Bruner κατά την οποία οι αρχές των γνωστικών αντικειμένων μπορούν να διδαχθούν αποτελεσματικά στα παιδιά όλων των ηλικιών αρκεί να χρησιμοποιηθεί η «γλώσσα» που το παιδί καταλαβαίνει, ανάλογα με το επίπεδο νοητικής ανάπτυξης, στο οποίο είναι σε θέση να λειτουργεί, όσο αφορά την πραγματοποίηση ενός συγκεκριμένου έργου ( Α. Ράπτης- Α. Ράπτη, 2004) .

Επιχειρήθηκε, λοιπόν ο συνδυασμός, των δύο  θεματικών ενοτήτων προκειμένου οι μαθητές να προσεγγίσουν τους μύθους του Αισώπου με τρόπο σύγχρονο και πολύ αποδοτικό. Η πλοήγηση στο διαδίκτυο, η συλλογή πληροφοριών, η συγγραφή ενός παραμυθιού με τη χρήση του υπολογιστή και η δημιουργία animation ήταν αναγκαία για την εκπόνηση της εργασίας.

Με τη δράση «Ταξιδεύοντας με τον Αίσωπο-διαδίκτυο, animation» εισάγεται για πρώτη φορά στο σχολείο μας μια νέα – καινοτόμα εκπαιδευτική πρακτική.

Οι στόχοι της συγκεκριμένης δράσης αναλύονται παρακάτω και τα αποτελέσματά της θεωρούμε ότι έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον.

1.1. Περιγραφή το πώς προέκυψε η καινοτόμος δράση

Από την αρχή της σχολικής χρονιάς τα παιδιά της συγκεκριμένης βαθμίδας ειδικού δημοτικού σχολείου εξέφρασαν ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για «τα ζώα του τόπου μας». Ο δανεισμός βιβλίων από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Π.Ε Αθηνών με τίτλο «Βιβλία σε ρόδες» στάθηκε αφορμή για την περαιτέρω ενασχόλησή μας με τη συγκεκριμένη δράση.

            Αποφασίσαμε μαζί με την κοινωνική λειτουργό του σχολείου μας να φτιάξουμε «μια γωνιά παραμυθιού» άνετη και ευρύχωρη για τα παιδιά που θα διευκολύνει την εκτέλεση μιας πρακτικής εργασίας και θα εντάσσει τα παιδιά σε ένα κλίμα που εμπλέκει το πραγματικό με το φανταστικό.

            Ένα ξύλινο μπαουλάκι γεμάτο παιδικά βιβλία, μια παλιά και αυθεντική πάντα της γιαγιάς στον τοίχο, ένα χαλάκι με μαξιλάρια αποτέλεσαν το σκηνικό για την ανάγνωση παραμυθιών.

       Τέλος ζητήθηκε από τα παιδιά να πάρουν από το μπαουλάκι ένα βιβλίο που τους έκανε μεγάλη εντύπωση. Καταγράψαμε τις επιλογές τους και διαπιστώσαμε, πως το αγαπημένο βιβλίο των περισσοτέρων παιδιών ήταν πάλι τα ζώα.

       Έτσι καταλήξαμε να ασχοληθούμε με τον μεγαλύτερο μυθοπλάστη με παγκόσμια απήχηση, τον πασίγνωστο σε όλους μας Αίσωπο και τους μύθους του.

 Ορισμένες έρευνες τον θέλουν πρόσωπο πλασματικό, άλλοι υποστηρίζουν ότι έζησε περί τον 6ο π.Χ. αιώνα ενώ γεννήθηκε στην Θράκη ή στη Φρυγία ή στην Αίγυπτο και πως ήταν δούλος αλλά, λόγω των πνευματικών και ηθικών του προσόντων, ο τελευταίος του αφέντης τον απελευθέρωσε.

Οι μύθοι του Αισώπου αποτελούν  ένα ευχάριστο αλλά και διδακτικό ανάγνωσμα που απευθύνεται σε κάθε ηλικία και είναι κατάλληλο για διδασκαλία, καθώς συνδυάζει την ηθική διαπαιδαγώγηση με τη γνωριμία της αρχαίας κληρονομιάς.

Τέλος επιχειρήθηκε να δημιουργήσουμε μαζί με τα παιδιά animation

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Δημοτικό
Θεματική Ταξινομία
Πρόγραμμα Πολιτιστικών Θεμάτων >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
μεσαίο
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
ΣΤΑΔΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
60λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Για την ανάπτυξη της συγκεκριμένης δράσης απαιτείται εργαστήριο με ηλεκτρονικούς υπολογιστές σε κατάλληλο διαμορφωμένο χώρο εντό
ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ
120λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολικό Εργαστήριο Πληροφορικής
Ακουστικός διαχωρισμός
120λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Τάξη Εργαστήριο Πληροφορικής 4ου Ειδικού Αθηνών
Προφορά του φθόγγου
120λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Τάξη Εργαστήριο Πληροφορικής 4ου Ειδικού Αθηνών
ΓΡΑΠΤΟΣ ΛΟΓΟΣ Ανάγνωση
120λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Τάξη Εργαστήριο Πληροφορικής 4ου Ειδικού Αθηνών
Διδακτικοί Στόχοι
Η διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς
Η γνωριμία για τη ζωή του μεγαλύτερου παραμυθά τον «ΑΙΣΩΠΟ
Η συμβολή των μύθων του Αισώπου στην ανάπτυξη της φιλαναγνωσίας
Η διασκέδαση και η απόλαυση του λογοτεχνικού κειμένου
Δημιουργία animation και η αγάπη για τον κινηματογράφο
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
μια γωνιά παραμυθιού, Ταξιδεύοντας με τον Αίσωπο-διαδίκτυο, animation,
Υλικοτεχνική υποδομή
Οι μύθοι που διαπραγματευτήκαμε από τον Αίσωπο ήταν: «Η αλεπού και τα σταφύλια», «Ο λαγός και η χελώνα», «Ο λύκος και ο σκύλος», «τζίτζικας και μέρμηγκας», «Το ελάφι και το αμπέλι».
Στην αρχή του προγράμματος γράψαμε και σχεδιάσαμε στον πίνακα της τάξης διαθεματικό σχέδιο εργασίας με τους Αισώπειους μύθους και με εξακτίνωση–διάχυση στα άλλα μαθήματα. Στη συνέχεια τα καταγράψαμε και στον ηλεκτρονικό υπολογιστή της τάξης μας όπου και τα αποθηκεύσαμε (αξίζει να σημειωθεί ότι η τάξη διαθέτει ένα υπολογιστή όπου τα παιδιά μέσα από διάφορα εκπαιδευτικά λογισμικά του Π.Ι. αντλούν πληροφορίες και αποκτούν γνώσεις).

Για την ανάπτυξη της συγκεκριμένης δράσης απαιτείται εργαστήριο με ηλεκτρονικούς υπολογιστές σε κατάλληλο διαμορφωμένο χώρο εντός του σχολείου μας. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα τα παιδιά να ενημερώνονται μέσω διαδικτύου και να αντλούν τις πληροφορίες που τους χρειάζονται. Έτσι θα τους δίνεται η δυνατότητα να έλθουν σε επαφή και να γνωρίσουν άλλα παιδιά από ειδικά σχολεία άλλων χωρών και να μπορούν έτσι να ανταλλάσουν εμπειρίες, απόψεις και γνώσεις. Υπάρχουν πολλά Προγράμματα όπως το e-twinning που δίνουν αυτές τις δυνατότητες μέσω συγκεκριμένων δραστηριοτήτων.
Σε καμιά όμως περίπτωση δεν αφήνουμε τα παιδιά να δράσουν ανεξέλεγκτα από μόνα τους στο διαδίκτυο. Τους ενημερώνουμε για την ασφαλή πλοήγηση και είμαστε πάντα δίπλα τους και τους καθοδηγούμε.
Τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος ήταν οι τεχνολογίες, (το κασετόφωνο, η φωτογραφική μηχανή, τον τρίποδα) και οι μύθοι του Αισώπου (μέσω internet και βιβλίων). Τέλος τα παιδιά δημιούργησαν animation «Ο λαγός και η χελώνα».
Δημιουργός Σεναρίου: ΙΟΥΛΙΑ ΣΙΣΚΟΥ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Ταξιδεύοντας με τον Αίσωπο-διαδίκτυο, animation» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.