ΑΝΟΙΞΗ ΓΛΥΚΙΑ ΕΠΟΧΗ

Προσχολική Παιδαγωγική (Προσχολική)

ΑΝΟΙΞΗ ΓΛΥΚΙΑ ΕΠΟΧΗ

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Τα παιδιά καλούνται να παρατηρήσουν πίνακες ζωγραφικής με θέμα την άνοιξη γνωστών ζωγράφων και με αφορμή αυτούς εκφράζονται δημιουργικά.


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Το σενάριο διαπραγματεύεται την "άνοιξη". Τα παιδιά έρχονται σε επαφή με τα έργα γνωστών ζωγράφων που ζωγράφισαν την άνοιξη, συνειδητοποιούν την αξία των έργων τέχνης και  αποκτούν θετική στάση απέναντι στη ζωγραφική και την τέχνη. Στη συνέχεια καλούνται να εκφραστούν δημιουργικά και να αναπτύξουν τη φαντασία τους φτιάχνοντας τα δικά τους έργα στον Η/Υ.

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Προσχολική
Θεματική Ταξινομία
Προσχολική Παιδαγωγική > Παιδί Δημιουργία και Έκφραση >
Τύπος Διαδραστικότητας
Συνδυασμός παθητικής και ενεργητικής μάθησης
Επίπεδο Διαδραστικότητας
υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Η άνοιξη μέσα από τα μάτια των ζωγράφων
30λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
ΤΑΞΗ-Γωνιά Η/Υ
Η άνοιξη μέσα από τα μάτια των παιδιών
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Τάξη-Γωνιά Η/Υ
Δημιουργία βίντεο με τα παιδικά έργα
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Τάξη-Γωνιά Η/Υ
Διδακτικοί Στόχοι
Να αναπτύξουν την παρατηρητικότητά τους
Να εκφραστούν δημιουργικά μέσω της ζωγραφικής
Να οργανώσουν και να μιλήσουν για τα έργα τους
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
πίνακες ζωγραφικής, άνοιξη, έκφραση-δημιουργία,
Υλικοτεχνική υποδομή
ηλεκτρονικός υπολογιστής, προβολικό μηχάνημα
Δημιουργός Σεναρίου: ΕΙΡΗΝΗ-ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗ ΤΣΑΚΩΝΑ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «ΑΝΟΙΞΗ ΓΛΥΚΙΑ ΕΠΟΧΗ» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.