Φάση Σεναρίου

Προσχολική Παιδαγωγική (Προσχολική)

ΑΝΟΙΞΗ ΓΛΥΚΙΑ ΕΠΟΧΗ

3 ώρες

Δημιουργία βίντεο με τα παιδικά έργα

45λεπτά

Τα παιδιά εισάγουν σε πρόγραμμα δημιουργίας βίντεο τις ζωγραφιές τους. Έπειτα τα παιδιά δίνουν όνομα στο έργο τους, μιλούν για αυτό και ηχογραφούμε αυτά που λένε. Επιλέγεται η μουσική που θα πλαισιώσει το βίντεό μας και η παρουσίαση ξεκινά.


ΑΝΟΙΞΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ


Δημιουργός Σεναρίου: ΕΙΡΗΝΗ-ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗ ΤΣΑΚΩΝΑ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «ΑΝΟΙΞΗ ΓΛΥΚΙΑ ΕΠΟΧΗ» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
4091