Φάση Σεναρίου

Γαλλική Γλώσσα (Γυμνάσιο)

À la recherche du temps passé

3 ώρες

Παρουσίαση των αποτελεσμάτων στην ολομέλεια

45λεπτά
Φύλλα Εργασίας
3o_fyllo_ergasias.doc

Σε αυτή τη φάση οι ομάδες καλούνται σε παραγωγή γραπτού λόγου ( μερικών στίχων) που πρέπει να γίνουν σε χρονικό διάστημα 15 λεπτών. Στη συνέχεια και αφού τελειώσουν όλες οι ομάδες την εργασία που τους έχει ανατεθεί, παρουσιάζουν τα παραχθέντα προϊόντα στην ολομέλεια της τάξης σε αίθουσα με βιντεοπροβολέα και ακολουθεί συζήτηση για αυτά. Οι καλύτεροι στίχοι για τραγούδι θα επιλεχθούν  για να αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του σχολείου.


Δημιουργός Σεναρίου: Μαρίνα Καραμάνου (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «À la recherche du temps passé » έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
4175