Φάση Σεναρίου

Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός (Γυμνάσιο)

Ο ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ ΣΥΝΑΝΤΑ ΤΟΝ ΖΟΡΜΠΑ

3 ώρες

Χωρισμός σε ομάδες και διανομή του φύλλου εργασίας

45λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fyllo_ergasias_kazantzaki.doc
ØΟι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες με τυχαίο τρόπο και ανοίγουν το φύλλο εργασίας που έχουμε από πριν εγκαταστήσει στους σταθμούς εργασίας.

  ( τυχαίοι τρόποι χωρισμού ανάλογα με το χρώμα προτίμησης, με φαγητά-φρούτα προτίμησης, ήρωες παραμυθιών, μήνες ή εποχές γέννησης κτλ.)

Ø Επεξεργάζονται το φύλλο εργασίας (κοινό για όλες τις ομάδες)
 

 


Δημιουργός Σεναρίου: ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΣΚΙΑΝΑΚΗ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Ο ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ ΣΥΝΑΝΤΑ ΤΟΝ ΖΟΡΜΠΑ» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
4202