Φάση Σεναρίου

Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός (Γυμνάσιο)

Ο ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ ΣΥΝΑΝΤΑ ΤΟΝ ΖΟΡΜΠΑ

3 ώρες

Παρουσίαση εργασιών των ομάδων -αξιολόγηση

45λεπτά
•Οι ομάδες παρουσιάζουν τις εργασίες τους και γίνεται συζήτηση και αξιολόγηση

Δημιουργός Σεναρίου: ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΣΚΙΑΝΑΚΗ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Ο ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ ΣΥΝΑΝΤΑ ΤΟΝ ΖΟΡΜΠΑ» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
4204