"Από την πρώτη ύλη ... στο προϊόν", μια ταινία μικρού μήκους

Τεχνολογία (Γυμνάσιο)

"Από την πρώτη ύλη ... στο προϊόν", μια ταινία μικρού μήκους

2 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Στο σενάριο χρησιμοποιείται η ενεργή μάθηση και η ομαδοσυνεργατική. 

Οι μαθητές επισκέπτονται βιομηχανία της περιοχής και τραβούν βίντεο και φωτογραφίες για να δημιουργήσουν μετά το δικό τους βίντεο στο οποίο θα περιγράφουν την παραγωγική διαδικασία, τις πρώτες ύλες, τα προϊόντα και τους χώρους, δίνοντας βαρύτητα και στο αισθητικό αποτέλεσμα.

Το οπτικοακουστικό υλικό συγκεντρώνεται και αναρτάται στο dropbox σε κοινό φάκελο με όσους μαθητές έχουν εγκατεστημένο και σε όσους δεν έχουν στέλνεται ο σύνδεσμος του dropbox με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (για όσους δεν έχουν λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει δημιουργηθεί ένας κοινός λογαριασμός και τους έχει δοθεί ο κωδικός). Έτσι όλοι οι μαθητές έχουν πρόσβαση στο οπιτικοακουστικό υλικό που τραβήχτηκε στη βιομηχανία.

Δίνεται φύλλο εργασίας για τη δημιουργία του βίντεο με οδηγίες, οι οποίες αναρτώνται και στις σελίδες wiki που έχουν δημιουργηθεί για το μάθημα της τεχνολογίας Β' Γυμνασίου. Στις οδηγίες αναφέρονται οι απαιτήσεις για το περιεχόμενο του βίντεο, λεπτομέρειες για τη χρήση του movie maker (δωρεάν και εύκολο πρόγραμμα δημιουργίας πολυμεσικού υλικού), τα κριτήρια αξιολόγησης και πως το καλύτερο βίντεο θα αναρτηθεί στις σελίδες wiki του μαθήματος. Το οπτικοακουστικό υλικό συγκεντρώνεται και αναρτάται στο dropbox σε κοινό φάκελο με όσους μαθητές το έχουν εγκατεστημένο στον Η/Υ τους. Σε όσους δεν έχουν, στέλνεται ο σύνδεσμος του dropbox με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (για όσους δεν έχουν λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει δημιουργηθεί ένας κοινός λογαριασμός και τους έχει δοθεί ο κωδικός). Έτσι όλοι οι μαθητές έχουν πρόσβαση στο οπιτικοακουστικό υλικό που τραβήχτηκε στη βιομηχανία.

Δίνεται φύλλο εργασίας για τη δημιουργία του βίντεο με οδηγίες, οι οποίες αναρτώνται και στις σελίδες wiki που έχουν δημιουργηθεί για το μάθημα της τεχνολογίας Β' Γυμνασίου. Στις οδηγίες για τη δημιουργία του βίντεο:

  • προτείνεται η χρήση του movie maker, εύκολου και δωρεάν προγράμματος για τη δημιουργία πολυμεσικού υλικού,
  • αναφέρονται οι απαιτήσεις για το περιεχόμενο του βίντεο (διάλεξε τις εικόνες και τα βίντεο που θα χρησιμοποιήσεις και κάνε τα εισαγωγή στο αρχείο του movie maker που άνοιξες, πρόσθεσε τίτλους πριν τις εικόνες, υπότιτλους στις εικόνες ή ηχογράφησε αυτά που θέλεις να εξηγήσεις για να γίνει κατανοητή η παραγωγική διαδικασία ή πρόσθεσε μουσική για να γίνει το βίντεο πιο ενδιαφέρον, χρησιμοποίησε τα διάφορα εργαλεία του movie maker για να κάνεις το βίντεό σου καλλιτεχνικό δημιούργημα, αλλά ταυτόχρονα μην ξεχνάς ότι πρέπει να ικανοποιήσεις τις απαιτήσεις της εργασίας),
  • αναφέρονται τα κριτήρια αξιολόγησης (η σαφήνεια στην περιγραφή των χώρων,  της παραγωγικής διαδικασίας, των πρώτων υλών και των προϊόντων, η συντομία και η περιεκτικότητα στο περιεχόμενο του βίντεο, το αισθητικό αποτέλεσμα)
  • επίσης, αναφέρεται πως το καλύτερο βίντεο θα αναρτηθεί στις σελίδες wiki του μαθήματος.

Στους μαθητές έχει δοθεί η δυνατότητα να επικοινωνούν με τον/την καθηγητή/τριά τους μέσω hangout του google+ ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τυχόν απορίες και προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Το ίδιο μπορούν να κάνουν και μεταξύ τους, γιατί το βίντεο πρέπει να το δημιουργήσουν στο σπίτι τους (στο μάθημα της τεχνολογίας δεν είναι δυνατή ποτέ η χρήση του εργαστηρίου πληροφορικής, γιατί γίνεται συνδιδασκαλία-το μισό τμήμα κάνει τεχνολογία και το άλλο μισό πληροφορική).

Τα βίντεο θα παρουσιαστούν στην τάξη και οι μαθητές θα πρέπει να τα αξιολογήσουν χρησιμοποιώντας τα προβλεπόμενα κριτήρια. Την τελική επιλογή του καλύτερου βίντεο θα κάνει ο/η καθηγητής/τρια λαμβάνοντας υπόψη τις αξιολογήσεις των μαθητών.


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Στο μάθημα της τεχνολογίας της Β' Γυμνασίου οι μαθητές πρέπει να κατασκευάσουν τη μακέτα μιας επιχείρησης, να αναλάβουν διευθυντικούς ρόλους για να τη λειτουργήσουν εικονικά. Απαιτείται, λοιπόν, να γνωρίσουν καλά τους χώρους μιας επιχείρησης, την παραγωγική διαδικασία, τις πρώτες ύλες που απαιτούνται, τα προϊόντα που παράγονται, την προώθησή τους και τους τρόπους διάθεσή τους, το προσωπικό που χρειάζεται, την τεχνογνωσία, τη συνεργασία ανάμεσα στους διάφορους τομείς της επιχείρησης κ.ά. Η παραγωγική διαδικασία από την πρώτη ύλη μέχρι το τελικό προϊόν με τη συμμετοχή των συντελεστών παραγωγής είναι σύνθετες έννοιες που χρειάζονται εικόνα για να γίνουν κατανοητές από τους μαθητές. Η δημιουργία ενός βίντεο με θέμα τις απαιτήσεις που έχει η παραγωγή ενός προϊόντος θα βοηθήσει τους μαθητές να ανακαλύψουν όλα τα παραπάνω από την πρώτη ύλη ώς το τελικό προϊόν.

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Γυμνάσιο
Θεματική Ταξινομία
Τεχνολογία >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
πολύ υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Επίσκεψη σε βιομηχανία της περιοχής.
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Μια βιομηχανία της περιοχής εύκολα και γρήγορα προσβάσιμη
Οδηγίες για τη δημιουργία βίντεο
15λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
σχολική τάξη
Παρουσίαση των βίντεο από τους μαθητές.
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
σχολική τάξη
Διδακτικοί Στόχοι
Να μπορούν οι μαθητές να περιγράψουν τους συντελεστές παραγωγής μιας βιομηχανίας και το ρόλο τους
Να αναγνωρίσουν οι μαθητές τα οφέλη της συνεργασίας μεταξύ τους
Να μπορούν οι μαθητές να συνδέσουν τους συντελεστές παραγωγής με την παραγωγική διαδικασία
Γνωριμία των μαθητών με την τοπική οικονομία
Εξοικείωση των μαθητών με τα εργαλεία του Η/Υ
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
δημιουργία βίντεο, παραγωγική διαδικασία σε βιομηχανία,
Υλικοτεχνική υποδομή
φωτογραφική μηχανή, βιντεοκάμερα, διαδραστικός πίνακας ή προτζέκτορας με Η/Υ, ηχεία
Δημιουργός Σεναρίου: ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΒΟΥΝΙΔΟΥ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «"Από την πρώτη ύλη ... στο προϊόν", μια ταινία μικρού μήκους» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.