ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ - ΑΠΛΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ

Ηλεκτρολογία (Ε.Ε.) (Επαγγελματικό Λύκειο)

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ - ΑΠΛΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ

2 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Το σενάριο "ΑΠΛΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ", απευθύνεται σε μαθητές της Β΄ Τάξης ΕΠΑ.Λ, του Ηλεκτρολογικού Τομέα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο διδασκαλίας θεωρίας ή εργαστηρίου στο μάθημα της Ηλεκτροτεχνίας.  Μέσω του σεναρίου αυτού οι μαθητές έρχονται σε επαφή με το ηλεκτρικό κύκλωμα, ώστε η κατανόησή του να αποτελέσει βάση για πιο σύνθετα κυκλώματα με τα οποία θα έρθουν σε επαφή, στη διάρκεια της χρονιάς.


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Το παρόν σενάριο αποτελεί μια πρώτη επαφή των μαθητών με το "Εικονικό Εργαστήριο".

Οι ασκήσεις έχουν δημιουργηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να παροτρύνουν τους μαθητές, να πειραματιστούν και μέσω της διερεύνησης, να ανακαλύψουν έννοιες και σχέσεις που δεν γνώριζαν μέχρι τη στιγμή αυτή ή έννοιες που έχουν αναφερθεί σε θεωρητικό επίπεδο στη Φυσική ή την Ηλεκτροτεχνία.  Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ανακάλυψη της γνώσης και όχι στην αβασάνιστη προσφορά της από τον εκπαιδευτικό. Οι μαθητές εμπλέκονται στην κατασκευή κυκλωμάτων, στην λήψη μετρήσεων και στη διεξαγωγή συμπερασμάτων. 

 

 

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Επαγγελματικό Λύκειο
Θεματική Ταξινομία
Ηλεκτρολογία (Ε.Ε.) >
Τύπος Διαδραστικότητας
Συνδυασμός παθητικής και ενεργητικής μάθησης
Επίπεδο Διαδραστικότητας
υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Γνωριμία με το λογισμικό
10λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής εφοδιασμένο με οποιοσδήποτε browser
Κατασκευή απλού κυκλώματος Συνεχούς Ρεύματος
15λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής εφοδιασμένο με οποιοσδήποτε browser
Χρήση των οργάνων μέτρησης
20λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής εφοδιασμένο με οποιοσδήποτε browser
Καταγραφή μετρήσεων
20λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής εφοδιασμένο με οποιοσδήποτε browser
Αξιολόγηση - Ανατροφοδότηση
25λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής εφοδιασμένο με οποιοσδήποτε browser
Διδακτικοί Στόχοι
Να εξοικειωθούν με τη μελέτη των κυκλωμάτων που προσομοιώνονται στο λογισμικό (π.χ απλό κύκλωμα)
Να προσδιορίζουν βασικές έννοιες του Ηλεκτρισμού (Ηλεκτρεγερτική Δύναμη, ωμική αντίσταση κ.τ.λ)
Να παρατηρούν και να εξάγουν συμπεράσματα από την μεταβολή των ηλεκτρικών μεγεθών
Να αναφέρουν τα στοιχεία που αποτελούν ένα ηλ. Κύκλωμα και να σχεδιάζουν τη σχηματική παράσταση του
Να συνδέουν με σωστό τρόπο, τα κατάλληλα όργανα μέτρησης στο κύκλωμα, αιτιολογώντας το γιατί.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
ηλεκτρικό κύκλωμα, ηλεκτρική τάση, ηλεκτρικό ρεύμα, καταναλωτής,
Υλικοτεχνική υποδομή
Οποιοσδήποτε browser σε Η/Υ, smartphone ή tablet.

Δημιουργός Σεναρίου: ΜΑΡΙΑ ΜΑΓΚΑΝΙΑΡΗ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΑΡΑΙΣΑΣ ΠΕΤΡΟΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ - ΑΠΛΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ » έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).