Φάση Σεναρίου

Βιολογία (Γυμνάσιο)

Φωτοσύνθεση

2 ώρες

Κοινοποίηση θέματος - Έλεγχος προϋπάρχουσας γνώσης

10λεπτά

Στην πρώτη φάση του σεναρίου κοινοποιούμε στους μαθητές το θέμα:

"Η Φωτοσύνθεση".

Ανακοινώνουμε τους βασικούς στόχους:

Σε αυτή την ενότητα θα προσπαθήσουμε να γνωρίσουμε τη λειτουργία της φωτοσύνθεσης. 

Μετά την ολοκλήρωση των μαθησιακών δραστηριοτήτων θα είστε σε θέση να:

- διακρίνετε τους οργανισμούς σύμφωνα με τις διατροφικές τους συνήθειες

- περιγράφετε τη λειτουργία της φωτοσύνθεσης

- αναφέρετε τι χρησιμοποιείται και τι παράγεται στη φωτοσύνθεση

- επεξηγείτε την αναγκαιότητα του φωτός για τη φωτοσύνθεση

Στη συνέχεια προχωράμε στον έλεγχο της προϋπάρχουσας γνώσης και των πρότερων αντιλήψεων των μαθητών.


2.


3.


4.


1.


5.


Δημιουργός Σεναρίου: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΑΡΙΟΥ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΑΛΑΘΑΚΗ ΜΑΡΙΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΑΛΑΘΑΚΗ ΜΑΡΙΑ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Φωτοσύνθεση» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
216