Φάση Σεναρίου

Βιολογία (Γυμνάσιο)

Φωτοσύνθεση

2 ώρες

Αξιολόγηση - Εργασία για το σπίτι

15λεπτά
Φύλλα Εργασίας
eleghos_gnosis.pdf

Διαδραστική άσκηση αξιολόγησης γνώσεων που αφορούν στη φωτοσύνθεση και ειδικότερα: (i) στις απαραίτητες συνθήκες για τη λειτουργία της φωτοσύνθεσης, στα κυτταρικά οργανίδια στα οποία πραγματοποιείται και στον ρόλο της χλωροφύλλης, (ii) στα προϊόντα της φωτοσύνθεσης και στη γλυκόζη ως πηγή ενέργειας και ως πρόδρομη ένωση για τη σύνθεση ουσιών απαραίτητων για το φυτό, όπως το άμυλο, (iii) στην άμεση και έμμεση εξάρτηση των φυτοφάγων και σαρκοφάγων, αντίστοιχα, ζώων από τους φωτοσυνθετικούς οργανισμούς. Το μαθησιακό αντικείμενο περιλαμβάνει ερωτήματα πολλαπλής επιλογής, επιλογής σωστού/λάθους, συμπλήρωσης κενού και ένα σταυρόλεξο έντεκα όρων.

Εναλλακτικά μπορεί να δωθεί ένα σύντομο φύλλο εργασίας.

Ακολουθεί και μία σύντομη αναζήτηση στο διαδίκτυο για το σπίτι.


ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ

Κάντε κλικ στο μαύρο βέλος προς τα κάτω για να εμφανίζεται ολόκληρο το μαθησιακό αντικείμενο.

Το τραγούδι της φωτοσύνθεσης


Δημιουργός Σεναρίου: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΑΡΙΟΥ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΑΛΑΘΑΚΗ ΜΑΡΙΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΑΛΑΘΑΚΗ ΜΑΡΙΑ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Φωτοσύνθεση» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
220