Φάση Σεναρίου

Ευέλικτη Ζώνη (Δημοτικό)

Έλληνες πού ξεχώρισαν

3 ώρες

Επιλογή πληροφοριών & παραγωγή παρουσίασης

55λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fyllo_ergasias_2.docx

Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης, οι μαθητές, πραγματοποιούν αναζήτηση στο διαδίκτυο σε επιλεγμένες πηγές, που τους προτείνονται στο φύλλο εργασίας.

Kατόπιν αξιολογούν τις πληροφορίες που βρίσκουν και επιλέγουν όσες τους χρειάζονται.

Τα μέλη κάθε ομάδας εργάζονται συνεργατικά για να συγκεντρώσουν πληροφορίες για τους ανθρώπους που επέλεξαν, κατανέμοντας την εργασία μεταξύ τους, τόσο όσον αφορά την αναζήτηση στις πρωτογενείς πηγές, όσο και στην επιλογή και σύνθεση των πληροφοριών που χρειάζονται.

Κατόπιν σε αυτή τη φάση, οι μαθητές δημιουργούν κατά ομάδες ένα αρχείο παρουσίασης, το οποίο παρουσιάζουν στην ολομέλεια στην τάξη (μπορούν να επιλέξουν το ψηφιακό εργαλείο με το οποίο θα δημιουργήσουν και θα παρουσιάσουν το αρχείο τους).


πηγή 1

Από τη σειρά ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ

πηγή 2

Σημαντικοί Έλληνες που ξεχώρισαν στο εξωτερικό

πηγή 3

Από τη σελίδα του ΕΚΕΒΙ για τους Έλληνες λογοτέχνες

πηγή 4

Παρουσιάσεις των έργων κάποιων μεγάλων Ελλήνων ζωγράφων

πηγή 5

Βιογραφίες Ελλήνων επιστημόνων στην αρχαιότητα

πηγή 6

Βιογραφίες αρχαίων Ελλήνων στρατηγών

Δημιουργός Σεναρίου: ΟΛΓΑ ΚΑΣΣΩΤΗ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΙΤΣΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΟΥΛΟΥΜΠΑΡΙΤΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Έλληνες πού ξεχώρισαν» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
346