Έλληνες πού ξεχώρισαν

Ευέλικτη Ζώνη (Δημοτικό)

Έλληνες πού ξεχώρισαν

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Διάφοροι Έλληνες οι οποίοι υπήρξαν εξέχουσες προσωπικότητες και έχουν προσφέρει με τον τρόπο τους στην πρόοδο γίνονται το θέμα της έρευνας αυτού του σχεδίου εργασίας.

Το σενάριο είναι βασισμένο στην ενεργό εμπλοκή και προσωπική επιλογή των μαθητών με αναζήτηση για τις προσωπικότητες που ενδιαφέρουν τους ίδιους. Μέσα από την έρευνά τους οι μαθητές, θα μάθουν τόσο αυτούς τους Έλληνες, όσο και το έργο τους στο τομέα που διέπρεψε ο καθένας. Επίσης θα προβληματιστούν σχετικά με τα χαρακτηριστικά αυτών των προσωπικοτήτων και θα αποτελέσουν πρότυπα για τους ίδιους τους μαθητές.

Τα ψηφιακά εργαλεία θα προκαλέσουν το ενδιαφέρον των μαθητών, δίνοντάς τους το έναυσμα αρχικά και βοηθώντας τους στη συνέχεια να ομαδοποιήσουν και να ανακαλέσουν τις γνώσεις που απέκτησαν, όπως και να αξιολογήσουν το έργο τους. 


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Μέσα στην ιστορία της Ελλάδας (από τα αρχαία χρόνια μέχρι και τη σύγχρονη εποχή), βρίσκονται αρκετοί Έλληνες που έχουν διαπρέψει σε πολλούς τομείς, τόσο που η δράση τους να τους έχει κάνει «διάσημους» πέρα από την εποχή τους και πέρα από τα σύνορα της χώρας μας. Τι ακριβώς κάνει ένας άνθρωπος για να μείνει στην ιστορία; Τι είναι αυτό που τον κάνει να ξεχωρίζει;

Βασικός προβληματισμός του σεναρίου είναι να βοηθήσει τα παιδιά να αναγνωρίσουν τη διαφορά ανάμεσα στους  ανθρώπους που διαπρέπουν σε διάφορους τομείς και στους ‘διάσημους’ που προβάλλονται από τα ΜΜΕ.

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Δημοτικό
Θεματική Ταξινομία
Ευέλικτη Ζώνη >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
μεσαίο
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Αφόρμηση, ενεργοποίηση ενδιαφέροντος
15λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
σχολική τάξη
Χωρισμός ομάδων ενδιαφερόντων
10λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
εργαστήριο ΗΥ
Επιλογή πληροφοριών & παραγωγή παρουσίασης
55λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
εργαστήριο ΗΥ
Αξιολόγηση του project
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
εργαστήριο ΗΥ
Διδακτικοί Στόχοι
Θα μάθουν οι μαθητές τα «επιτεύγματα» κάποιων από τους πιο αναγνωρισμένους Έλληνες όλων των εποχών
Θα 'ανακαλύψουν' τι είναι αυτό που κάνει έναν άνθρωπο να «ξεχωρίζει», να αποκτά κύρος και αναγνώριση
Θα σκεφτούν κριτικά για τον τρόπο της δικής τους επιλογής κάποιου προσώπου
Θα αναγνωρίσουν την ανάγκη για αναζήτηση πληροφορίας
Θα μάθουν να αξιολογούν και να αξιοποιούν τις πηγές
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
μεγάλοι Έλληνες, διάσημοι, κοινωνική προσφορά, λόγιοι, ήρωες, επιστήμονες, καλλιτέχνες,
Υλικοτεχνική υποδομή
ΗΥ με σύνδεση στο διαδίκτυο

Δημιουργός Σεναρίου: ΟΛΓΑ ΚΑΣΣΩΤΗ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΙΤΣΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΟΥΛΟΥΜΠΑΡΙΤΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Έλληνες πού ξεχώρισαν» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).