Φάση Σεναρίου

Μηχανολογία (Ε.Ε.) (Επαγγελματικό Λύκειο)

Η ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ KAI Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ

1 ώρα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

5λεπτά

Καλούνται οι μαθητές, με βάση την εμπειρία τους, να εντοπίσουν περιπτώσεις που γίνεται σπατάλη θερμικής ενέργειας.

Οι μαθητές ενημερώνονται για τα προβλήματα που επιλύονται με την τοποθέτηση μιας συσκευής αντιστάθμισης θερμοκρασιών.


ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ


ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ


ΣΠΟΤ


Δημιουργός Σεναρίου: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΑΝΤΑΚΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΓΟΜΑΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Η ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ KAI Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ » έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
405