Η ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ KAI Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ

Μηχανολογία (Ε.Ε.) (Επαγγελματικό Λύκειο)

Η ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ KAI Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ

1 ώρα
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Γενική περιγραφή του προβλήματος των κεντρικών θερμάνσεων όταν αυτές εργάζονται με μειωμένο φορτίο.

Πώς τα συστήματα αντιστάθμισης δίνουν λύση στο πρόβλημα.

Οι τρόποι λειτουργίας των συστημάτων αντιστάθμισης.

Γενικές αρχές ρύθμισης των συσκευών αντιστάθμισης.

Τα συστήματα αντιστάθμισης διδάσκονται, σε ότι αφορά το λειτουργικό μέρος στο μάθημα ΘΕΡΜΑΝΣΕΙΣ, το κατασκευαστικό μέρος στις ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, καθώς και στο μάθημα ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ.


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Λόγω της ελλιπούς βιβλιογραφίας  και του γεγονότος ότι μεγάλο μέρος των καταναλωτών αλλά και του τεχνικού κόσμου δεν είναι εξοικειωμένοι με τα θέματα  της θερμικής άνεσης και της εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια,  οι μαθητές συχνά δεν μπορούν να κατανοήσουν τον τρόπο λειτουργίας και της ρύθμισης, της αντιστάθμισης καθώς και τα οφέλη που θα προκύψουν από την εγκατάσταση ενός τέτοιου συστήματος.


 

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Επαγγελματικό Λύκειο
Θεματική Ταξινομία
Μηχανολογία (Ε.Ε.) >
Τύπος Διαδραστικότητας
Παθητική μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
χαμηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
5λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
ΣΧΟΛΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ
30λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
ΣΧΟΛΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ - Θέματα για περαιτέρω μελέτη.
10λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
ΣΧΟΛΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ
Διδακτικοί Στόχοι
Να ορίζουν και να περιγράφουν οι μαθητές τα συστήματα αντιστάθμισης στην κεντρική θέρμανση.
Να περιγράφουν και να εξηγούν τις ρυθμίσεις μιας συσκευής αντιστάθμισης θερμοκρασιών
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
Αντιστάθμιση, εξοικονόμηση ενέργειας, συνθήκες άνεσης, μείωση κατανάλωσης, οικονομία καυσίμου, προστασία περιβάλλοντος, οικολογια.,
Υλικοτεχνική υποδομή
ΠΙΝΑΚΑΣ - VIDEOPROJECTOR - H/Y

Δημιουργός Σεναρίου: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΑΝΤΑΚΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΓΟΜΑΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Η ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ KAI Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ » έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).